Bật Mí 10 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Ất Sửu 1985 Chính Xác Đầy Đủ

Bạn đang tìm hiểu tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 ? thì tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 10 tuổi hợp làm ăn kinh doanh cho tuổi Ất Sửu giúp gia chủ kích hoạt tài lộc các bạn cùng tìm hiểu đó là những tuổi nào nhé!.

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985

Thông tin về người tuổi 1985

Năm sinh âm lịch: 1985

Xem mệnh ngũ hành: Hải Trung Kim ( mệnh Kim )

Thiên can: Ất

Địa chi: Sửu

Cung mệnh: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi Ất Sửu 1985 hợp làm ăn kinh doanh với các tuổi

 • Sinh năm 1984 – Tuổi Giáp Tý
 • Sinh năm 1990 – Tuổi Canh Ngọ
 • Sinh năm 1975 – Tuổi Ất Mão
 • Sinh năm 1957 – Tuổi Đinh Dậu
 • Sinh năm 1966 – Tuổi Bính Ngọ
 • Sinh năm 1993 – Tuổi Quý Dậu
 • Sinh năm 1960 – Tuổi Canh Tý
 • Sinh năm 1969 – Tuổi Kỷ Dậu
 • Sinh năm 1996 – Tuổi Bính Tý
 • Sinh năm 2005 – Tuổi Ất Dậu

chon-tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-at-suu-1985

Xem thêm:

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Giáp Tý 1984

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Bình Hòa Kim ==> Bình Hòa đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam n ữ tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can là Ất vì vậy nê chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có thiên can Giáp.

 •  Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Giáp => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Giáp thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có địa chi Tý.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Tý Lục Hợp => 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Tý thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợ đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Tý 1984 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1984 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Canh Ngọ 1990

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có thiên can Canh.

 • Theo bình địa thiên can có Ất Tương Sinh Canh => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Canh thuộc Kim mà Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có địa chi Ngọ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Ngọ Lục Hợp => 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Ngọ thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu có ngũ 1985 hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Ất Mão 1975

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh tuổi Ất Mão 1975 có thiên can Ất.

 • Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Ất => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Ất thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1965 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975 có địa chi Mão.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Mão Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Mão thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985  có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975  có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1975 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Ất Sửu 1965 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Đinh Dậu 1957

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với  tuổi Đinh Dậu 1957 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Khắc Hỏa => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với  tuổi Đinh Dậu 1957 có thiên can Đinh.

 • Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Đinh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Đinh thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Dậu 1957 có địa chi Dậu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Dậu Lục Hợp => 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Dậu 1957 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Dậu 1957

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Bính Ngọ 1966

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh là Kim  vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Ngọ 1966 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Sửu có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Ngọ 1966 có thiên can Bính.

 •  Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Bính => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Bính thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Ngọ 1966 có địa chi Ngọ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Ngọ Lục Hợp => 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Ngọ thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa => Lục Hợp đánh giá  = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Ngọ 1966 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1966 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tưởi Ất Sửu 1965 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Ngọ 1966

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Quý Dậu 1993

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có thiên can Quý.

 • Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Quý => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Quý thuộc Thủy mà Mộc Tương sinh Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn -kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có địa chi Dậu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Dậu Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993

chon-tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-at-suu-1985

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Canh Tý 1960

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Tý 1960 có thiên can Canh.

 • Theo bình địa thiên can có Ất Tương Sinh Canh => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Canh thuộc Kim mà Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Tý 1960 có địa chi Tý.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Tý Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Tý thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Tý 1960 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1960 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> kết luận : Tổng điểm = 8 Tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tý 1960

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Kỷ Dậu 1969

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh tuổi Kỷ Dậu 1969 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu 1969 có thiên can Kỷ.

 •  Theo bình địa thiên can có Ất Tương Phá Kỷ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Kỷ thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu 1969 có địa chi Dậu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Dậu Lục Hợp => đánh giá 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu 1969 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 8 Tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu 1969

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Bính Tý 1996

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có thiên can Bính.

 • Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Bính => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Bính thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa ==> Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có địa chi Tý.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Tý Lục Hợp => đánh giá 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Tý thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1996 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Diên Niên Lục Hợp =>đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 8.5 Tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 là tuổi Ất Dậu 2005

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành  bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh tuổi Ất Dậu 2005 có thiên can Ất.

 • Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Ất => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Ất thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh tuổi Ất Dậu 2005 có địa chi Dậu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Dậu Lục Hợp => đánh giá 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Dậu 2005 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 2005 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 9 Tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005

Tuổi đại kỵ với tuổi Ất Sửu 1985

Đây là những tuổi mà tuyệt đối bạn không nên kết duyên vì dễ lâm và cảnh ly biệt vào giữa cuộc đời đây cũng là những tuổi không nên hợp tác cùng làm ăn vì dễ gặp thất bại: Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Dần, Nhâm Tuất, Canh Thân.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Sửu 1985 ? mà Baongoccakito đã chia sẻ. Hi vọng sau khi tìm hiểu xong bài viết này bạn có thể chọn được bạn làm ăn hợp với tuổi Ất Sửu  của mình.

You may also like...