Bố Mẹ Năm 2004 Sinh Con Năm Nào Tốt? Hợp Tuổi Bố mẹ

Bạn đang tìm hiểu Bố Mẹ năm 2004 sinh con năm nào tốt, hợp với tuổi của bố mẹ để em bé được khỏe mạnh, thông minh, bố mẹ cũng sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tài lộc gõ cửa? thì hãy theo dõi bài viết của baongoccakito dưới đây.

Yếu Tố Đánh Giá tuổi Giáp Thân Bố Mẹ Năm 2004 Sinh Con Năm Nào Tốt ?

 Để đưa ra nhận định về việc tuổi Giáp Thân nên sinh con năm nào, chúng tôi không thể chỉ gửi đến quý bạn kết quả mà không đưa ra phương pháp luận giải của mình.

Về vấn đề xem tuổi Bố mẹ năm 2004 sinh con năm nào tốt cần dựa vào những tiêu chuẩn như : luận giải tuổi con hợp với bố mẹ tuổi 2004 dựa trên các yêu tố: ngũ hành bản mệnh, thiên can và địa chi.

Một điểm nữa mà quý bạn cần lưu ý, đó là khi chọn năm sinh con thì không nhất thiết phải vẹn toàn. Bởi trong mối quan hệ giữa người với người thì không có khái niệm hoàn mỹ, tức là luôn có sự xung – hợp giữa mọi người với nhau.

nam-2004-sinh-con-nam-nao-tot

Ngũ Hành Sinh Khắc

Bố mẹ năm 2004 sinh con năm nào tốt Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp con là Đại Cát (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Do đó theo chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa (1 điểm) là không tương sinh và không tương khắc với con.

Thiên Can Xung Hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có các cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa (1 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (0,5 điểm) là không tương hóa và không tương xung với con.

Địa Chi Xung Hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho các năm. Hợp xung của Địa chi bao gồm Tương hình (trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp (2 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (1 điểm) là không tương hợp và không tương xung với con.

Năm 2004 sinh con năm nào hợp với tuổi Bố Mẹ

Để tìm được đáp án tuổi Nhâm Ngọ Bố mẹ năm 2004 sinh con năm nào tốt thì ta nên tìm hiểu năm 2004 mệnh gì?

 • Năm sinh của bố, mẹ : 2004
 • Năm âm lịch: Giáp Thân
 • Ngũ hành:Thuỷ – Tuyền trung Thuỷ (Nước trong khe)

Năm 2004 sinh con năm 2022 có tốt không?

Năm âm lịch: Nhâm Dần ,Ngũ hành: Kim – Bạch Kim (Bạch kim)

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Kim, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Nhâm, bố là Giáp, mẹ là Giáp, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Dần, bố là Thân, mẹ là Thân, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ là Thân xung khắc với Dần của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4

=> Kết luận: Tổng điểm là 5/10

nam-2004-sinh-con-nam-nao-tot

Năm 2004 sinh con năm 2023 có tốt không?

Bố mẹ năm 2004 sinh con năm nào tốt  Năm âm lịch: Quý Mão, Ngũ hành: Kim – Bạch Kim (Bạch kim)

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Kim, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Quý, bố là Giáp, mẹ là Giáp, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Mão, bố là Thân, mẹ là Thân, như vậy:
  Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

=> Kết luận: Tổng điểm là 6/10

Năm 2004 sinh con năm 2024 có tốt không?

Năm âm lịch: Giáp Thìn , Ngũ hành: Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn )

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Giáp, bố là Giáp, mẹ là Giáp, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Thìn, bố là Thân, mẹ là Thân, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ là Thân tương hợp với Thìn của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4

=> Kết luận: Tổng điểm là 5/10

nam-2004-sinh-con-nam-nao-tot

Năm 2004 sinh con năm 2025 có tốt không?

Năm âm lịch: Ất Tỵ, Ngũ hành: Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn )

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Ất, bố là Giáp, mẹ là Giáp, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Tỵ, bố là Thân, mẹ là Thân, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ là Thân tương hợp với Tỵ của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4

=> Kết luận: Tổng điểm là 5/10

Năm 2004 sinh con năm 2026 có tốt không?

Năm âm lịch: Bính Ngọ , Ngũ hành: Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời)

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 1/4

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Bính, bố là Giáp, mẹ là Giáp, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Ngọ, bố là Thân, mẹ là Thân, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

=> Kết luận: Tổng điểm là 3/10

nam-2004-sinh-con-nam-nao-tot

Năm 2004 sinh con năm 2027 có tốt không?

Năm âm lịch: Đinh Mùi, Ngũ hành: Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời)

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 1/4

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Đinh, bố là Giáp, mẹ là Giáp, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Mùi, bố là Thân, mẹ là Thân, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

=> Kết luận: Tổng điểm là 3/10

Năm 2004 sinh con năm 2028 có tốt không?

Năm âm lịch: Mậu Thân, Ngũ hành: Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng)

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thổ, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ là Thuỷ tương khắc với Thổ của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Mậu, bố là Giáp, mẹ là Giáp, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ là Giáp tương khắc với Mậu của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0/2

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Thân, bố là Thân, mẹ là Thân, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

=> Kết luận: Tổng điểm là 1/10

nam-2004-sinh-con-nam-nao-tot

Năm 2004 sinh con năm 2029 có tốt không?

Bố mẹ năm 2004 sinh con năm nào tốt

Năm âm lịch: Kỷ Dậu, Ngũ hành: Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng)

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thổ, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  là Thuỷ tương khắc với Thổ của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Kỷ, bố là Giáp, mẹ là Giáp, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ là Giáp tương sinh với Kỷ của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 2/2

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Dậu, bố là Thân, mẹ là Thân, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

=> Kết luận: Tổng điểm là 3/10

Trên đây là toàn bộ nội dung bố mẹ năm 2004 sinh con năm nào tốt . Chúng tôi hy vọng rằng sau khi tìm hiểu song bài viết này bán sẽ có định hướng và sẵn sàng đón em bé vào năm hợp với tuổi của mình nhất.

You may also like...