09 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Mậu Thìn 1988 Đầy Đủ Chính Xác 2023

Tìm được người người hợp tuổi , đối tác làm ăn trong kinh doanh buôn bán là điều vô cùng cần thiết. Nếu gia chủ tìm được người hợp tuổi sẽ giúp công việc sẽ thu hút tài lộc, thuận buồm xuôi gió. Tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 09 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Thìn 1988, vậy đó là những tuổi nào? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

tuoi-hop-lam-an-voi-mau-thin-1988

Xem thêm;

Tổng hợp những tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Thìn 1988

Thông tin về người sinh 1988

Năm sinh âm lịch: 1988

Xem mệnh ngũ hành: Đại lâm Mộc ( mệnh Mộc )

Thiên can: Mậu

Địa chi: Thìn

Cung mệnh: Chấn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi Mậu Thìn 1988 hợp làm ăn với những tuổi:

 • Sinh năm 1967 – Tuổi Đinh Mùi
 • Sinh năm 1968 – Tuổi Mậu Thân
 • Sinh năm 1995 – Tuổi Ất Hợi
 • Sinh năm 1986 – Tuổi Bính Dần
 • Sinh năm 1980 – Tuổi Canh Thân
 • Sinh năm 2012 – Tuổi Nhâm Thìn
 • Sinh năm 2013 – Tuổi Quý Tỵ
 • Sinh năm 2016 – Tuổi Bính Thân
 • Sinh năm 2004 – Tuổi Giáp Thân

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Thìn 1988 là tuổi Đình Mùi 1967

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mùi 1967 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mùi 1967 có thiên can Đinh.

 •  Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Đinh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Đinh thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Đinh Mùi 1967 có địa chi Mùi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Mùi Lục Hợp => đánh giá = 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Mùi thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mùi 1967 có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1967 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mùi 1967

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-mau-thin

Tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn 1988 là tuổi Mậu Thân 1968

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi tuổi Mậu Thân 1968 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Khắc Thổ => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Mậu Thân 1968 có thiên can Mậu.

 • Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Mậu => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Mậu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân 1968 có địa chi Thân.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Thân Lục Hợp => 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

-Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân 1968 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân 1968

Tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn 1988 là tuổi Ất Hợi 1995

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Ất Hợi 1995 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi 1995 có thiên can Ất.

 •  Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Ất => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Ất thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi 1995 có địa chi Hợi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Hợi Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Hợi thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi 1995 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi 1995

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-mau-thin

Tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn 1988 là tuổi Bính Dần 1986

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Dần 1986 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Dần 1986 có thiên can Bính.

 • Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Bính => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Bính thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Dần 1968 có địa chi Dần.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Dần Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Dần thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Dần 1968 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7.5 Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Dần 1968

Tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn 1988 là tuổi Canh Thân 1980

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc => Lục Hợp đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có thiên can Canh.

 • Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Canh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Canh thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có địa chi Thân.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Thân Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7.5 Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Thìn 1988 là tuổi Nhâm Thìn 2012

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn 2012 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn 2012 có thiên can Nhâm.

 •  Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Nhâm thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn 2012 có địa chi Thìn.

 •  Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Thìn Lục Hợp =>đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Thìn thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn 2012 có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn 2012

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Thìn 1988 là tuổi Quý Tỵ 2013

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 2013 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 2013 có thiên can Quý.

 •  Theo bình địa thiên can có Mậu Tương Sinh Quý => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Quý thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 2013 có địa chi Tỵ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Tỵ Bình Hòa => 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Tỵ thuộc Thủy mà Thổ Tương sinh Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 2013 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 2013

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Thìn 1988 là tuổi Bính Thân 2016

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016  có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016 có thiên can Bính.

 •  Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Bính => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Bính thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016 có địa chi Thân.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Thân Lục Hợp => đánh giá 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 2016 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Thìn 1988 là tuổi Giáp Dần 2004

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân 2004 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ  tuổi Mậu Thìn 1988 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân 2004 có thiên can Giáp.

 • Theo bình địa thiên can có Mậu Tương Phá Giáp => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Giáp thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Giáp Thân 2004 có địa chi Thân.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Thân Lục Hợp => 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân 2004 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 8 Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân 2004

Tuổi đại kỵ tuổi Mậu Thìn 1988

Tuổi Mậu Thìn, không nên kết duyên hoặc tính chuyện hợp tác làm ăn phát triển cơ nghiệp với một số tuổi sau nhất định sẽ phạm phải những xung khắc quan trọng, có thể dẫn đến tuyệt tự, tuyệt mạng hay sự biệt ly ở giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Tân Mùi và Quý Mùi.

Ở đường tình duyên nếu gặp phải tuổi đại kỵ thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình. Trong công việc làm ăn nếu gặp tuổi đại kỵ tốt nhất nên cúng giải hạn để xóa bớt vận xui.

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Thìn 1988 rồi chứ? . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích được cho tất cả các bạn khi đang chọn tuổi làm ăn cho năm sinh của mình.

You may also like...