Bật Mí 08 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Canh Ngọ 1990 Đầy Đủ Chi Tiết

Muốn làm ăn, kinh doanh được nhiều doanh thu, lợi nhuận thì ngoài sự cố gắng, kinh nghiệm thì cần một chút may mắn, biết nắm bắt thời cơ và việc coi tuổi kết hợp làm ăn là điều vô cùng quan trọng. Tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 08 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Ngọ 1990 các bạn hãy cùng theo dõi.

Tuổi Hợp Làm  Ăn Cho Tuổi Canh Ngọ 1990

Thông tin người sinh năm 1990

Năm sinh âm lịch: 1990

Xem mệnh ngũ hành: Lộ bàng Thổ ( mệnh Thổ )

Thiên can: Canh

Địa chi: Ngọ

Cung mệnh: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi Canh Ngọ 1990 hợp làm ăn kinh doanh bao gồm những tuổi:

 • Sinh năm 1961 – Tuổi Tân Sửu
 • Sinh năm 1971 – Tuổi Tân Hợi
 • Sinh năm 2016 – Tuổi  Bính Thân
 • Sinh năm 2006 – Tuổi  Bính Tuất
 • Sinh năm 1962 – Tuổi  Nhâm Dần
 • Sinh năm 1979 – Tuổi Kỷ Mùi
 • Sinh năm 2015 – Tuổi  Ất Mùi
 • Sinh năm 1970 – Tuổi  Canh Tuất

tuoi-canh-ngo-1990-lam-an-hop-tuoi-nao

Xem thêm:

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Ngọ 1990 là tuổi Tân Sửu 1961

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ  tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Sửu 1961 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Sửu 1961 có thiên can Tân.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Tân => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Tân thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có địa chi là Ngọ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Sửu 1961 có địa chi Sửu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Ngọ và Sửu Lục Hợp =>đánh giá = 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ngọ thuộc Hỏa, Sửu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Sửu 1961 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Sửu 1961 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp =>đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Canh Ngọ 1990 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Sửu 1961

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Ngọ 1990 là tuổi Tân Hợi sinh năm 1971

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với  tuổi Tân Hợi 1971 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với  tuổi Tân Hợi 1971 có thiên can Tân.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Tân => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Tân thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có địa chi là Ngọ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có địa chi Hợi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Ngọ và Hợi Lục Hợp =>đánh giá = 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ngọ thuộc Hỏa, Hợi thuộc Thủy mà Hỏa Tương Khắc Thủy => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Canh Ngọ 1990 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Ngọ 1990 là tuổi Bính Thân sinh năm 2016

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với  tuổi Bính Thân 2016 có thiên can Bính.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Bính => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Bính thuộc Hỏa mà Kim Tương Khắc Hỏa => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có địa chi là Ngọ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016 có địa chi Thân.

 • Theo hợp khắc địa chi có Ngọ và Thân Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ngọ thuộc Hỏa, Thân thuộc Kim mà Hỏa Tương khắc Kim => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Canh Ngọ 1990 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thân 2016

tuoi-canh-ngo-1990-lam-an-hop-tuoi-nao

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Ngọ 1990 là tuổi Bính Tuất sinh năm 2006

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất 2006 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất 2006 có thiên can Bính.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Bính => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Bính thuộc Hỏa mà Kim Tương Khắc Hỏa => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có địa chi là Ngọ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất 2006 có địa chi Tuất.

 • Theo hợp khắc địa chi có Ngọ và Tuất Lục Hợp => 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ngọ thuộc Hỏa, Tuất thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất 2006 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Bính Tuất 2006 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi canh Ngọ 1990 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất 2006

Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn,kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh vớ tuổi Nhâm Dần 1962 có thiên can Nhâm.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Nhâm thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có địa chi là Ngọ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962 có địa chi Dần.

 • Theo hợp khắc địa chi có Ngọ và Dần Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ngọ thuộc Hỏa, Dần thuộc Mộc mà Hỏa Tương sinh Mộc => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm  vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8.5 Tuổi Canh Ngọ 1990 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Ngọ 1990 là tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có thiên can Kỷ.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Kỷ thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có địa chi là Ngọ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh là tuổi Kỷ Mùi 1979 có địa chi Mùi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Ngọ và Mùi Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ngọ thuộc Hỏa, Mùi thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ =>> Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp =>đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 8.5 Tuổi Canh Ngọ 1990 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979

tuoi-canh-ngo-1990-lam-an-hop-tuoi-nao

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Ngọ 1990 là tuổi Ất Mùi sinh năm 2015

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi 2015 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Mùi 2015 có thiên can Ất.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Tương Sinh Ất => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Ất thuộc Mộc mà Kim Tương khắc Mộc => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có địa chi là Ngọ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với  tuổi Ất Mùi 2015 có địa chi Mùi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Ngọ và Mùi Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Ngọ thuộc Hỏa, Mùi thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi 2015 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Ất Mùi 2015 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 9 Tuổi Canh Ngọ 1990 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi 2015

Tuổi đại kỵ với tuổi Canh Ngọ 1990

Những tuổi này mà hợp tác làm ăn, kết duyên xây dựng hạnh phúc thì cuộc đời bạn sẽ bị tuyệt mạng, đau buồn, biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là bạn kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi: Nhâm Thân, Quý Dậu, Mậu Dần, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Dần.

Những tuổi này là những tuổi mà bạn không thể kết hợp hay hợp tác với tuổi Canh Ngọ được, rất đại kỵ nên tránh là tốt hơn. Khi làm ăn hay gặp tuổi kỵ không nên hợp tác làm ăn có tánh cách lớn lao, về tình duyên gặp tuổi kỵ chỉ cúng trời đất mà không nên làm lớn linh đình hay ra mắt gia tộc trong buổi tân hôn, về gia đình có người khắc tuổi, kỵ tuổi thì phải cúng sao theo hạn kỳ từng năm một, tùy theo sao hằng năm mà cúng theo phương hướng rỏ rệt, làm đúng như vậy thì sẽ được giải hạn ngay.

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Ngọ 1990 rồi chứ? . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích được cho tất cả các bạn khi đang chọn tuổi làm ăn cho năm sinh của mình.

You may also like...