08 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Ất Hợi 1995 Đầy Đủ Chính Xác 2023

Để nhận được may mắn, thuận lợi suôn sẻ trong làm ăn, kinh doanh thì nhiều nam nữ tuổi Bính Tý xem sinh năm 1996 làm ăn hợp với tuổi nào nhằm tìm kiếm đối tác làm ăn kinh doanh hùn hạp tuổi làm ăn, hợp phong thủy với mình. Tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 08 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Hợi 1995 các bạn cùng tham khảo .

Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Ất Hợi 1995

Tổng quan về người sinh 1995

Năm sinh âm lịch: 1995

Xem mệnh ngũ hành: Sơn đầu Hỏa ( mệnh Hỏa )

Thiên can: Ất

Địa chi: Hợi

Cung mệnh: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi hợp làm ăn kinh doanh cho tuổi Ất Hợi 1995 bao gồm những tuổi:

  • Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973
  • Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987
  • Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991
  • Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999
  • Tuổi Canh Dần sinh năm 2010
  • Tuổi Tân Mão sinh năm 2011
  • Tuổi Mậu Tuất sinh năm 2018
  • Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 2019

tuoi-hop-lam-an-cho-at-hoi-1995

Xem thêm:

Tuổi Ất Hợi 1995 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi sinh năm 1991

Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1996 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1996 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có thiên can Tân.

+) Theo bình địa thiên can có Ất Tương Xung Tân => Lục Hợp = 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Tân thuộc Kim mà Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1991 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có địa chi Mùi.

+) Theo hợp khắc địa chi có Hợi và Mùi Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Hợi thuộc Thủy, Mùi thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1991 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi 1995 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi 1991 có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi

Tuổi Ất Hợi 1995 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có thiên can Quý.

+) Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Quý => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Quý thuộc Thủy mà Mộc Tương sinh Thủy => Lục Hợp = 0 điểm

+) Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có địa chi Sửu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Hợi và Sửu Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Hợi thuộc Thủy, Sửu thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi 1973 có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973

Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Hợi 1995 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999 có thiên can Kỷ.

+) Theo bình địa thiên can có Ất Tương Phá Kỷ => Lục Hợp = 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Kỷ thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999 có địa chi Mão.

+) Theo hợp khắc địa chi có Hợi và Mão Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Hợi thuộc Thủy, Mão thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Ất Hợi 1999 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999

tuoi-hop-lam-an-cho-at-hoi-1995

Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão 1987

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Bình Hòa Hỏa => Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Mão có thiên can Đinh.

+) Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Đinh => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Đinh thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão 1987 có địa chi Mão.

+) Theo hợp khắc địa chi có Hợi và Mão Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Hợi thuộc Thủy, Mão thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão 1987 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi 1995 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão sinh năm 1987

Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão sinh năm 2011

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão sinh 2011 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có thiên can Tân.

+) Theo bình địa thiên can có Ất Tương Xung Tân => Lục Hợp = 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Tân thuộc Kim mà Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có địa chi Mão.

+) Theo hợp khắc địa chi có Hợi và Mão Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Hợi thuộc Thủy, Mão thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão sinh năm 2011

tuoi-hop-lam-an-cho-at-hoi-1995

Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có thiên can là Ất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có thiên can Canh.

+) Theo bình địa thiên can có Ất Tương Sinh Canh => Tương Sinh = 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Canh thuộc Kim mà Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Canh Dần 2010 có địa chi Dần.

+) Theo hợp khắc địa chi có Hợi và Dần Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Hợi thuộc Thủy, Dần thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi 2010 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần sinh năm 2010

Tuổi đại kỵ với tuổi Ất Hợi sinh năm 1995

Không nên kết hôn hay cùng làm ăn với các tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần và Nhâm Thân.

Trong hôn nhân, hai người kỵ tuổi với nhau thì khó mà ăn đời ở kiếp được, muốn giảm tránh vận hạn thì không nên tổ chức lễ cưới hỏi hay ra mắt bà con họ hàng linh đình mà chỉ cần âm thầm ăn ở với nhau.

Trong công việc làm ăn cũng vậy tốt nhất bạn nên tránh việc giao dịch nhiều về tiền bạc với các tuổi kể trên, vì có kết hợp cũng sẽ thua lỗ hao tốn tiền của vô ích.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết tuổi hợp làm ăn cho tuổi Ất Hợi 1995 . Hy vọng sau khi tìm hiểu song bài viết , quý bạn có thể tự chọn được tuổi để kết hợp làm ăn cho chính mình. Chúc các bạn may mắn và thành công.

You may also like...