Bật Mí 08 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Đinh Mão 1987 Chính Xác 2023

Tìm được người người hợp tuổi, đối tác làm ăn trong kinh doanh buôn bán là điều vô cùng cần thiết. Nếu gia chủ tìm được người hợp tuổi sẽ giúp công việc sẽ thu hút tài lộc, thuận buồm xuôi gió. Tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 08 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987 hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-dinh-mao

Tổng hợp tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987

Thông tin về người tuổi 1987

Năm sinh âm lịch: 1987

Xem mệnh ngũ hành: Lò Trung Hỏa ( mệnh Hỏa )

Thiên can: Đinh

Địa chi: Mão

Cung mệnh: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi Đinh Mão 1987 hợp làm ăn kinh doanh bao gồm những tuổi

 • Sinh năm 2003 – Tuổi Quý Mùi
 • Sinh năm 2007 – Tuổi Đinh Hợi
 • Sinh năm 1968 – Tuổi Mậu Thân
 • Sinh năm 1998 – Tuổi Mậu Dần
 • Sinh năm 1989 – Tuổi Kỷ Tỵ
 • Sinh năm 1958 – Tuổi Mậu Tuất
 • Sinh năm 1977 – Tuổi Đinh Tỵ
 • Sinh năm 1959 – Tuổi Kỷ Hợi

Xem thêm:

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987 là tuổi Quý Mùi sinh năm 2003

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Mão sinh 1987 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Quý Mùi 2003 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Mùi 2003 có thiên can Quý.

 •  Theo bình địa thiên can có Đinh Tương Xung Quý => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Quý thuộc Thủy mà Hỏa Tương Khắc Thủy => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Quý Mùi 2003 có địa chi Mùi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Mão và Mùi Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Mùi thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Mùi 2003 có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Đinh Mão 1987 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Mùi 2003

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987 là tuổi Đinh Hợi 2007

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi 2007 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi 2007 có thiên can Đinh.

 • Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Đinh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Đinh thuộc Hỏa mà Hỏa Bình Hòa Hỏa => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi 2007 có địa chi Hợi.

 •  Theo hợp khắc địa chi có Mão và Hợi Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Hợi thuộc Thủy mà Mộc Tương sinh Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi 2007 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Đinh mão 1987 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi 2007

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987 là tuổi Mậu Thân 1968

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân 1968 có thiên can Mậu.

 • Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Mậu => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Thân 1968 có địa chi Thân.

 • Theo hợp khắc địa chi có Mão và Thân Lục Hợp => đánh giá = 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Thân thuộc Kim mà Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân 1968 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Mão có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Đinh Mão 1987 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân 1986

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-dinh-mao

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987 là tuổi Mậu dần 1988

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ  1988 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1988 có thiên can Kỷ.

 • Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Kỷ thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1988 có địa chi Tỵ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Mão và Tỵ Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Tỵ thuộc Thủy mà Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1988 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8 Tuổi Đinh Mão 1987 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1988

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987 là tuổi Mậu Tuất 1958

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 1958 có thiên can Mậu.

 • Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Mậu => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 1958 có địa chi Tuất.

 • Theo hợp khắc địa chi có Mão và Tuất Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Tuất thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 1958 có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão 1958 có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 8.5 Tuổi Đinh Mão 1987 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 1958

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987 là tuổi Đinh Tỵ 1977

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Tỵ 1977 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Tỵ 1977 có thiên can Đinh.

 • Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Đinh => Bình Hòa = đánh giá 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Đinh thuộc Hỏa mà Hỏa Bình Hòa Hỏa => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Tỵ 1977 có địa chi Tỵ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Mão và Tỵ Bình Hòa ==>> 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Tỵ thuộc Thủy mà Mộc Tương Sinh Thủy ==>> Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Tỵ 1977 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8.5 Tuổi Đinh Mão 1987 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Tỵ 1977

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-dinh-mao

 

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987 là tuổi Kỷ Hợi 1959

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Hợi 1959 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Hợi 1959 có thiên can Kỷ.

 • Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Kỷ thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Hợi 1959 có địa chi Hợi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Mão và Hợi Lục Hợp => 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Hợi thuộc Thủy mà Mộc Tương sinh Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Hợi 1959 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 8.5 Tuổi Đinh Mão 1987 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Hợi 1959

Những tuổi đại kỵ tuổi Đinh Mão 1987

Nếu bạn kết duyên hay hợp tác với những tuổi Canh Ngọ, Bính Tý, Nhâm Ngọ, Giáp Tý bạn sẽ chết sớm hay thường xảy ra cảnh biệt ly, thất bại liên tục cho cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Trong con đường tình duyên nếu gặp những tuổi kỵ cần phải âm thầm mà kết hôn và người con gái phải tự hiến mình cho chàng trai. Nếu trong sự nghiệp làm ăn gặp phải những tuổi kỵ cần phải tránh xa hay phải làm phúc đức cho thật nhiều. Nếu trong gia đạo mà gặp tuổi kỵ phải cúng sao cho cả hai tuổi thì sẽ được giải bớt hạn.

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Mão 1987 rồi chứ? . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích được cho tất cả các bạn khi đang chọn tuổi làm ăn cho năm sinh của mình.

You may also like...