11 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Đầy Đủ Chính Xác 2023

Tìm được người người hợp tuổi , đối tác làm ăn trong kinh doanh buôn bán là điều vô cùng cần thiết. Nếu gia chủ tìm được người hợp tuổi sẽ giúp công việc sẽ thu hút tài lộc, thuận buồm xuôi gió. Tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 11 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989, vậy đó là những tuổi nào? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989

Thông tin về người sinh 1989

Năm sinh âm lịch: 1989

Xem mệnh ngũ hành: Đại lâm Mộc ( mệnh Mộc )

Thiên can: Kỷ

Địa chi: Tỵ

Cung mệnh: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi Kỷ Tỵ hợp làm ăn kinh doanh bao gồm những tuổi:

 • Sinh năm 1974 – Tuổi Giáp Dần
 • Sinh năm 1978 – Tuổi Mậu Ngọ
 • Sinh năm 2000 – Tuổi Canh Thìn
 • Sinh năm 2001 – Tuổi Tân Tỵ
 • Sinh năm 1991 – Tuổi Tân Mùi
 • Sinh năm 1965 – Tuổi Ất Tỵ
 • Sinh năm 1973 – Tuổi Quý Sửu
 • Sinh năm 2018 – Tuổi Mậu Tuất
 • Sinh năm 1982 – Tuổi Nhâm Tuất
 • Sinh năm 1964 – Tuổi Giáp Thìn
 • Sinh năm 2009 – Tuổi Kỷ Sửu

tuoi-hop-lam-an-voi-tuoi-ky-ty-1989

Xem thêm:

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tuổi Giáp Dần 1974

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có thiên can Giáp.

 • Theo bình địa thiên can có Kỷ Tương Sinh Giáp => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Giáp thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có địa chi là Tỵ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có địa chi Dần.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Dần Lục Hợp => đánh giá 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Thủy, Dần thuộc Mộc mà Thủy Tương sinh Mộc => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1974 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tuổi Mậu Ngọ 1978

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978 có thiên can Mậu.

 • Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Mậu => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Mậu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có địa chi là Tỵ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1989 có địa chi Ngọ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Ngọ Bình Hòa => 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Thủy, Ngọ thuộc Hỏa mà Thủy Bình Hòa Hỏa => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978

tuoi-hop-lam-an-voi-tuoi-ky-ty-1989

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tuổi Canh Thìn 2000

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000 có thiên can Canh.

 • Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Canh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Canh thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có địa chi là Tỵ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000 có địa chi Thìn.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Thìn Bình Hòa => 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Thủy, Thìn thuộc Thổ mà Thủy Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000 có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tuổi Tân Tỵ 2001

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với  tuổi Tân Tỵ có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Tỵ 2000 có thiên can Tân.

 • Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Tân => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Tân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có địa chi là Tỵ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Tỵ có địa chi Tỵ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Tỵ Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Thủy, Tỵ thuộc Thủy mà Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Tỵ 2000 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ 2000 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Kỷ Tỵ sinh 1989 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Tỵ 2000

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tuổi Tân Mùi 1991

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Khắc Thổ => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có thiên can Tân.

 •  Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Tân => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Tân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có địa chi là Tỵ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có địa chi Mùi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Mùi Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Thủy, Mùi thuộc Thổ mà Thủy Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam, nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tuổi Ất Tỵ 1965

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965 có thiên can Ất.

 •  Theo bình địa thiên can có Kỷ Tương Phá Ất => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Ất thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có địa chi là Tỵ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965 có địa chi Tỵ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Tỵ Lục Hợp ==>> 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Thủy, Tỵ thuộc Thủy mà Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965

tuoi-hop-lam-an-voi-tuoi-ky-ty-1989

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tuổi Quý Sửu 1973

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc => Lục Hợp đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu có thiên can Quý.

 • Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Quý => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Quý thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có địa chi là Tỵ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có địa chi Sửu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Sửu Lục Hợp => đánh giá =1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Thủy, Sửu thuộc Thổ mà Thủy Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tuổi Mậu Tuất 2018

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 2018 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc => Lục Hợp đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 2018 có thiên can Mậu.

 • Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Mậu => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Mậu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có địa chi là Tỵ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 2018 có địa chi Tuất.

 •  Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Tuất Bình Hòa => đánh giá 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Thủy, Tuất thuộc Thổ mà Thủy Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 2018 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 2018

tuoi-hop-lam-an-voi-tuoi-ky-ty-1989

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tuổi Nhâm Tuất 1982

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn,kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất 1982 có thiên can Nhâm.

 • Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Nhâm thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có địa chi là Tỵ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất 1982 có địa chi Tuất.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Tuất Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Thủy, Tuất thuộc Thổ mà Thủy Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất 1982 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8 Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất 1982

Những tuổi đại kỵ với tuổi Kỷ Tỵ 1989

Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi Kỷ Tỵ, khi kết hôn hay hợp tác làm ăn bạn sẽ bị thất bại hoàn toàn và có thể tuyệt mạng hay sinh ra cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời, vì tuổi Kỷ Tỵ quá xung khắc và không bao giờ có sự trùng hợp với những tuổi này, đó là các tuổi: Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Ất Dần, Đinh Mão, Bính Dần, Tân Dậu.

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi tuổi hợp làm ăn cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 rồi chứ? . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích được cho tất cả các bạn khi đang chọn tuổi làm ăn cho năm sinh của mình.

You may also like...