Bật Mí 09 Tuổi Hợp làm Ăn Cho Tuổi Giáp Tuất 1994 Chính Xác 2023

Bạn đang tìm hiểu tuổi hợp làm ăn cho tuổi Giáp Tuất 1994? thì tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 09 tuổi hợp làm ăn kinh doanh cho tuổi Giáp Tuất 1994 giúp gia chủ kích hoạt tài lộc các bạn cùng tìm hiểu đó là những tuổi nào nhé!.

Tổng hợp tuổi hợp làm ăn cho tuổi Giáp Tuất 1994

Một số thông tin về tuổi Giáp Tuất 1994

Năm sinh âm lịch: 1994

Xem mệnh ngũ hành: Sơn đầu Hỏa ( mệnh Hỏa )

Thiên can: Giáp

Địa chi: Tuất

Cung mệnh: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi Giáp Tuất 1994 hợp làm ăn kinh doanh bao gồm những tuổi

  • Tuổi Giáp Tý – 1972
  • Tuổi Canh Ngọ – 1990
  • Tuổi Đinh Mão – 1987
  • Tuổi Tân Dậu – 1981
  • Tuổi Nhâm Ngọ – 2002
  • Tuổi Tân Mão – 2011
  • Tuổi Đinh Dậu – 2017
  • Tuổi Kỷ Mão – 1999
  • Tuổi Kỷ Dậu – 1969

tuoi-giap-tuat-1994-hop-tuoi-nao-trong-lam-an

Xem thêm:

Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Nhâm Tý 1972 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có thiên can là Giáp vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tý 1972 có thiên can Nhâm.

+) Theo bình địa thiên can có Giáp Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Giáp thuộc Mộc, Nhâm thuộc Thủy mà Mộc Tương sinh Thủy => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tý 1972 có địa chi Tý.

+) Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Tý Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Tý thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tý 1972 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tuất  có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tý  sinh năm 1972

Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Canh Ngọ 1990 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có thiên can là Giáp vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có thiên can Canh.

+) Theo bình địa thiên can có Giáp Tương Xung Canh => Lục Hợp = 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Giáp thuộc Mộc, Canh thuộc Kim mà Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có địa chi Ngọ.

+) Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Ngọ Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Ngọ thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

tuoi-giap-tuat-1994-hop-tuoi-nao-trong-lam-an

Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Mão sinh năm 1987

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Đinh Mão 1987 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Bình Hòa Hỏa ==> Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có thiên can là Giáp vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão 1987 có thiên can Đinh.

+) Theo bình địa thiên can có Giáp Bình Hòa Đinh => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Giáp thuộc Mộc, Đinh thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão 1987 có địa chi Mão.

+) Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Mão Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Mão thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Mão 1987 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão sinh năm 1987

Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nê chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có thiên can là Giáp vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Dậu 1981 có thiên can Tân.

+) Theo bình địa thiên can có Giáp Bình Hòa Tân => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Giáp thuộc Mộc, Tân thuộc Kim mà Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Dậu 1981 có địa chi Dậu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Dậu Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có thiên can là Giáp vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002 có thiên can Nhâm.

+) Theo bình địa thiên can có Giáp Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Giáp thuộc Mộc, Nhâm thuộc Thủy mà Mộc Tương sinh Thủy => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002 có địa chi Ngọ.

+) Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Ngọ Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Ngọ thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002

tuoi-giap-tuat-1994-hop-tuoi-nao-trong-lam-an

Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão sinh năm 2011

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Tân Mão 2011 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có thiên can là Giáp vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão có thiên can Tân.

+) Theo bình địa thiên can có Giáp Bình Hòa Tân => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Giáp thuộc Mộc, Tân thuộc Kim mà Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có địa chi Mão.

+) Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Mão Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Mão thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão sinh năm 2011

Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Dậu sinh năm 2017

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Đinh Dậu 2017 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Bình Hòa Hỏa => Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có thiên can là Giáp vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu 2017 có thiên can Đinh.

+) Theo bình địa thiên can có Giáp Bình Hòa Đinh => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Giáp thuộc Mộc, Đinh thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Dậu có địa chi Dậu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Dậu Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Dậu 2011 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngũ hành cung phi thuộc Càn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tuất 2011 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Dậu sinh năm 2011

Tuổi đại kỵ với tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994

Những tuổi: Đinh Sửu, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão, Quý Dậu và Đinh Mão, được xem là đại kỵ với người nữ tuổi Giáp Tuất, gặp những tuổi này tuyệt đối không nên tính tới chuyện hôn nhân hay cùng hợp tác làm ăn, vì có kết hợp thì cũng không có được một kết thúc có hậu, mà gặp phải nhiều gian khổ, khó khăn mang thêm nhiều sầu muộn cho cuộc đời mà thôi.

Trong công việc làm ăn bạn nên tránh giao dịch công việc có liên qua tới tiền bạc với những tuổ kể trên. Còn về hôn nhân muốn được yên ả, ít rủi ro thì không nên tổ chức lễ cưới hay ra mắt họ hàng linh đình. Trong gia đình thì nên làm lễ và cúng sao giải hạn hàng năm.

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi tuổi hợp làm ăn cho tuổi Giáp Tuất 1994 rồi chứ? . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích được cho tất cả các bạn khi đang chọn tuổi làm ăn cho năm sinh của mình.

You may also like...