Bật Mí 09 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Bính Dần 1986 Chính Xác 2023

Tìm được người người hợp tuổi, đối tác làm ăn trong kinh doanh buôn bán là điều vô cùng cần thiết. Nếu gia chủ tìm được người hợp tuổi sẽ giúp công việc sẽ thu hút tài lộc, thuận buồm xuôi gió. Tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 09 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

tuoi-hop-lam-an-voi-tuoi-binh-dan-1986

Tuổi Hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986

Thông tin về người sinh 1986

Năm sinh âm lịch: 1986

Xem mệnh ngũ hành: Lò Trung Hỏa ( mệnh Hỏa )

Thiên can: Bính

Địa chi: Dần

Cung mệnh: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi Bính Dần sinh năm 1986 hợp làm ăn kinh doanh với những tuổi:

 • Sinh năm 1973 – Tuổi Quý Sửu
 • Sinh năm 2002 – Tuổi Nhâm Ngọ
 • Sinh năm 2009 – Tuổi Kỷ Sửu
 • Sinh năm 2011 – Tuổi Tân Mão
 • Sinh năm 1999 – Tuổi Kỷ Mão
 • Sinh năm 1978 – Tuổi Mậu Ngọ
 • Sinh năm 1990 – Tuổi Canh Ngọ
 • Sinh năm 1991 – Tuổi Tân Mùi
 • Sinh năm 2010 – Tuổi Canh Dần

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 là tuổi Quý Sửu 1973

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có thiên can là Bính vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với là tuổi Quý Sửu 1973 có thiên can Quý.

 • Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Quý => Bình Hòa = đánh giá 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Quý thuộc Thủy mà Hỏa Tương Khắc Thủy => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh tuổi Quý Sửu 1973 có địa chi Sửu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dần và Sửu Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Sửu thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Dần 1973 có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 tuổi Bính Dần 1986 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 là tuổi Nhâm Ngọ 2002

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có thiên can là Bính vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002 có thiên can Nhâm.

 • Theo bình địa thiên can có Bính Tương Xung Nhâm => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Nhâm thuộc Thủy mà Hỏa Tương Khắc Thủy => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002 có địa chi Ngọ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dần và Ngọ Lục Hợp => đánh giá 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Ngọ thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Dần có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Bính Dần 1986 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ 2002

tuoi-hop-lam-an-voi-tuoi-binh-dan-1986

Xem thêm:

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 là tuổi Kỷ Sửu 2009

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Bình Hòa Hỏa => Bình Hòa đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có thiên can là Bính vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009 có thiên can Kỷ.

 • Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Kỷ thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009 có địa chi Sửu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dần và Sửu Bình Hòa => đánh giá 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Sửu thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Dần có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Tuổi Bính Dần 1986 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 là tuổi Tân mão 2011

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có thiên can là Bính vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có thiên can Tân.

 • Theo bình địa thiên can có Bính Tương Sinh Tân => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Tân thuộc Kim mà Hỏa Tương khắc Kim => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có địa chi Mão.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dần và Mão Bình Hòa => đánh giá 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Mão thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Bính Dần 2011 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Dần có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Bính Dần 1986 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 là tuổi Kỷ Mão 1999

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có thiên can là Bính vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999 có thiên can Kỷ.

 • Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Kỷ thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999 có địa chi Mão.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dần và Mão Bình Hòa => đánh giá 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Mão thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Dần có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Bính Dần 1986 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 là tuổi Mậu Ngọ 1978

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Bình Hòa Hỏa => Bình Hòa đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có thiên can là Bính vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978 có thiên can Mậu.

 • Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Mậu => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978 có địa chi Ngọ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dần và Ngọ Lục Hợp => 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Ngọ thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978  có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Dần có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7.5 Tuổi Bính Dần 1986 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 là tuổi Canh Ngọ 1990

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có thiên can là Bính vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có thiên can Canh.

 • Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Canh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Canh thuộc Kim mà Hỏa Tương khắc Kim => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có địa chi Ngọ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dần và Ngọ Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Ngọ thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Dần 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Tổng điểm = 7.5 Tuổi Bính Dần 1986 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 là tuổi Tân Mùi 1991

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có thiên can là Bính vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có thiên can Tân.

 • Theo bình địa thiên can có Bính Tương Sinh Tân => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Tân thuộc Kim mà Hỏa Tương khắc Kim => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có địa chi Mùi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dần và Mùi Bình Hòa => 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Mùi thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Dần có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7.5 Tuổi Bính Dần 1986 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-mau-thin

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 là tuổi Canh Dần 2010

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có ngũ hành bản mệnh là Hỏa vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh tuổi Canh Dần 2010 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có thiên can là Bính vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có thiên can Canh.

 • Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Canh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Canh thuộc Kim mà Hỏa Tương khắc Kim => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có địa chi Dần.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dần và Dần Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Dần thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Dần 2010 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8 Tuổi Bính Dần 1986 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010

Tuổi đại kỵ với tuổi Bính Dần 1986

Tuổi đại kỵ là những tuổi tương khắc với mệnh của bạn vì thế khi kết hợp với những tuổi này thường không đem lại may mắn trong công danh sự nghiệp mà trái lại còn mang thêm khó khăn, thất bại trong công việc đó là các tuổi: Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu, Kỷ Mùi.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Bính Dần 1986 ? mà Baongoccakito đã chia sẻ. Hi vọng sau khi tìm hiểu xong bài viết này bạn có thể chọn được bạn làm ăn hợp với tuổi Bính Dàn của mình.

You may also like...