Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 9 Lai Một Cặp Tính Trạng Có Đáp Án

Dưới đây là bộ đề thi trắc nghiệm sinh học lớp 9 lai một cặp tính trạng có đầy đủ thông tin đáp án cho học sinh cần thi THPT Cao Đẳng – Đại Học. Các bạn cùng xem và tham khảo.

trac-nghiem-sinh-hoc-lop-9

Đề thi trắc nghiệm sinh học lớp 9 lai một cặp tính trạng

1. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng

a/ Tự thụ phấn chặt chẻ

b/ Không thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau

c/ Có nhiều cặp tính trạng tương phản

d/ Cho số lượng cá thể ở thế hệ sau lớn

2. Với 2 gen Alen B ; b, trông quần thể của loài sẽ có những kiểu gen bình thường nào

a/ BB, bb

b/ B, b

c/ Bb

d/ BB, Bb, bb

3. Sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là phương pháp

a/ Lai thuận nghịch

b/ Lai phân tích

c/ Phân tích cơ thể lai

d/ Tạp giao

4. Thế nào là lai một cặp tính trạng

a/ Phép lai trong đó bố mẹ đem lai khác biệt nhau về một cặp tính trạng tương phản

b/ Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về một cặp tính trạng

c/ Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về một cặp tính trạng tương phản

d/ Phép lai trong đó cặp bố mẹ đem lai khác biệt nhau về một cặp tính trạng

5. Định luật Menđen 1 còn gọi là định luật……, tính trạng được biểu hiện ở F1 là tính trạng ……, tính trạng kia không biểu hiện được gọi là tính trạng……

a/ Đồng tính; trung gian; lặn

b/ Phân tính; trội; lặn

c/ Đồng tính; trội; lặn

d/ Phân tính; trung gian; trội hoặc lặn

6. Việc sử dụng cá thể F1 làm giống sẽ dẫn đến kết quả

a/ Duy trì được sự ổn định của tính trạng qua các thế hệ

b/ Tạo ra hiện tượng ưu thế lai

c/ Cá thể F2 bị hấp thu

d/ Dẫn đến hiện tượng phân tích làm mất đi sự ổn định của giống

7. Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để làm giống

a/ Do F1 có khả năng thấp hơn so với các cá thể ở hệ P

b/ Do F1 có tính di truyền không ổn định, thế hệ sau sẽ phân ly

c/ Do F1 thể hiện ưu thế lai có ích cho sản xuất

d/ Do F1 tập trung được các tính trạng có lợi nhận từ bố mẹ

8. Khi lai hai cơ thể mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì

a/. F1 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn

b/ F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn

c/ F1 đồng tính về tính trạng của bố mẹ và F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn

c/ F2 phân li tính trạng theo tỷ lệ trung bình 1 trội : 1 lặn

9. Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để sinh con ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a/ Mẹ mắt đen (AA) x bố mắt xanh (aa).

b/ Mẹ mắt xanh (aa) x bố mắt đen (AA).

c/ Mẹ mắt đen (AA) x bố mắt đen (AA).

d/ Mẹ mắt đen (Aa) bố mắt đen (Aa).

10. Một thứ tính trạng do 2 Alen chi phối , nếu gen trội di truyền theo kiểu trội không hoàn toàn thì hiện tượng này sẽ được xác định khi.

a/ Tính trạng đó sẽ gồm 3 tính trạng tương ứng

b/ Lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản xuất hiện F1 đồng loạt xuất hiện tính trạng trung gian

c/ Khi lai giữa 2 cá thể bố mẹ thuần chủng khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sẽ xuất hiện tỷ lệ phân tích 1:2:1

d/ Tất cả đều đúng

Câu trả lời

1 B
2 C
3 D
4 C
5 D
6 D
7 B
8 D
9 D
10 D

Trên đây là bộ đề thi trắc nghiệm sinh học lớp 9 lai một cặp tính trạng các bạn cùng xem và tham khảo

You may also like...