50+ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học ôn thi THPT và Đại Học có đáp án

Nhằm mục đích giúp học sinh có thêm câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học ôn thi THPT Quốc gia và Đại Học – Cao Đẳng năm 2023 – 2024, bộ 50+ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 này sẽ giúp học sinh nắm vững, củng cố và ôn tập trắc nghiệm để đạt điểm cao trong các bài thi môn Sinh học 12.

50+ cau-hoi-trac-nghiem-mon-sinh-hoc

Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học ôn thi THPT và Đại Học Cao Đẳng

Cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống

1.Tế bào ở cơ thể đa bào được cấu tạo bởi các thành phần cơ bản sau:

a/ Màng sinh chất

b/ Tế bào chất và các bào quan

c/ Màng sinh chất, tế bào chất cùng với các bào quan, nhân

d/ Tế bào chất, các bảo quan và nhân

2. Ở tế bào của sinh vật có nhân chính thức , ADN được thấy ở:

a/ Trong nhân

b/ trong nhân và trong lưới một sinh chất

c/ Trong nhân và riboxom

d/ Trong nhân và trong ti thể, nạp thể

3. Ở tế bào của sinh vật chưa có nhân , đặc điểm nào dưới đây là đúng:

a/ Nhân được phân cách phần còn lại bởi màng nhân

b/ Vật chất di truyền là ADN kết hợp với protein histon

c/ không có màng nhân nhưng có đầy đủ các bào quan

d/ Vật chất di truyền ADN Hoặc ARN không kết hợp với protein histon

4. Cơ thể đơn bào có những đặc điểm

a/ Cơ thể cấu tạo chỉ từ 1 tế bào

b/ Có thể có sự chuyển hóa cao về hình thái và chức năng

c/ Chưa có những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống

d/ A và B đúng

5. Cơ thể đa bào có những đặc điểm

a/ Có sự phân hóa chức năng của tế bào và của các cơ quan

b/ Cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào

c/ Tất cả các động, thực vật đều là cơ thể đa bào

d/ Tất cả đều đúng

6. Quá trình đồng hóa trong hoạt động sống của tế bào là

a/ Quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ của cơ thể thành các chất đơn giản, thực hiện đồng thời với quá trình chuyển hóa thế năng thành hoạt năng

b/ Qúa trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất hữu cơ đặc trưng cho từng loại tế bào của cơ thể, thực hiện với quá trình chuyển hóa thế năng thành hoạt năng.

c/ Quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ đặc trưng của cơ thể thành các chất đơn giản , thực hiện đồng thời với quá trình tích lũy thế năng.

d/ Quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất hữu cơ đặc trưng cho từng loại tế bào của cơ thể , thực hiện đồng thời với quá trình tích lũy thế năng.

7. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của màng sinh chất là không đúng

a/ Gồm 2 lớp màng, phía trên có các lỗ nhỏ

b/ Có cấu tạo từ các phân tử Protein và lipit

c/ Có nhiệm vụ bảo vệ khối sinh chất bên trong

d/ Thực hiện trao đổi chất giữa môi trường tế bào với môi trường quanh tế bào

8/ Màng sinh chất có chiều dày khoảng

a/ 20 – 30 angxtron

b/ 70 – 120 angxtron

c/ 200 – 300 angxtron

d/ 300 – 400 angxtron

9. Lưới nội sinh chất có hệ thống xoang và ống

a/ Có vách được cấu tạo như màng sinh chất

b/ Không có vách ngăn và phần còn lại của tế bào

c/ Trên bề mặt có các lizoxom bám vào

d/ Tạo thành hệ thống sợi tơ trong thoi vô sắc

10. màng nhân có đặc điểm nào dưới đây

a/ Một màng kép, cấu tạo giống màng sinh chất , trên màng nhân có nhiều lỗ nhỏ đường kính 300 – 400 A

b/ Cấu tạo giống màng sinh chất , trên màng nhân có nhiều lỗ nhỏ đường kính 300- 400 A

c/ Một màng kép khép kín , cấu tạo giống màng sinh chất

d/ Cấu tạo giống màng sinh chất , trên màng nhân có nhiều lỗ nhỏ đường kính 300 – 400 A

Câu trả lời 

STT
1 D
2 C
3 D
4 A
5 D
6 D
7 A
8 B
9 A
10 A

50+ cau-hoi-trac-nghiem-mon-sinh-hoc

Các quy luật di truyền

1. Phương pháp nghiên cứu của Menđen gọi là

a/ Phương pháp lai phân tích

b/ Phương pháp phân tích cơ thể lai

c/ Phương pháp tạp giao

d/ Phương pháp lai thuận nghịch

2. Phương pháp phân tích cơ thể lai, trước khi tiến hành lai Menđen đã thực hiện

a/ Tiến hành lai phân tích để lựa ra những cây đậu thuần chủng

b/ Tạo ra những dòng đậu thuần chủng

c/ Chọn lọc và kiểm tra những thứ đậu thu nhập được để có những dòng thuần

d/ Cho lai thuận nghịch để kiểm tra vai trò của các cây đậu bố mẹ

3. Trong phương pháp phân tích cơ thể lai , sau khi chọn ra được cây đậu thuần chùng , Menđen đã tiến hành

a/ Lai giữa các bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản

b/ Lai giữa các bố mẹ thuần chủng giống nhau về một hoặc vài ba cặp tính trạng tương phản

c/ Lai giữa các bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài ba cặp tính trạng tương phản

4. Trong phương pháp phân tích cơ thể lai , sau khi cho lai giữa các bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài ba cặp tính trạng tương phản Menđen tiến hành .

a/ Theo dõi riêng con cháu của từng cặp bố mẹ

b/ Lai phân tích các các thể lai

d/ Các con cháu của từng cặp lai được nhân lên thành các dòng riêng

5. Để phân tích quy luật di truyền của các tính trạng qua các thế hệ, Menđen đã thực hiện

a/ Sử dụng thống kê toán học trên một số lượng lớn các cơ thể lai khác nhau để đánh giá khả năng sinh sản của từng cá thể

b/ Sử dụng thống kê toán học trên một số lượng lớn các cơ thể lai khác nhau theo từng cặp tính trạng tương phản qua nhiều thế hệ để phân tích

c/ Nghiên cứu tỉ lệ phân tích qua các tính trạng qua các thế hệ

d/ Sử dụng thống kê toán học trên một số lượng lớn các cơ thể lai khác nhau theo từng tính trạng qua nhiều thế hệ để phân tích

6. Tính trạng là gì

a. Những đặc điểm của cơ thể có thể cân, đo, đong, đếm được

b/ Những kiểu hình tồn tại thành từng cặp tương phản

c/ Những biểu hiện khác nhau của cùng một khứ kiểu hình

d/ Những đặc điểm cụ thể về hình thái, cấu tạo, sinh lý, …giúp dẽ dàng phân biệt cơ thể này với cơ thể khác.

7. Thế nào là cặp tính trạng tương phản

a/ Hai trạng thái khác nhau của cùng một thứ tính trạng

b/ Hai biểu hiện khác nhau của cùng một thứ tính trạng

c/ Hai trạng thái khác nhau của cùng một thứ tính trạng nhưng có biểu hiện trái ngược nhau

8. Alen là gì

a/ Các trạng thái khác nhau của cùng 1 gen

b/ mỗi trạng thái khác nhau của cùng một gen

c/ Các Ailen khác nhau cùng chi phối một thứ tính trạng

d/ Các gen tồn tại thành từng cặp trong kiểu gen của cơ thể

9. Các gen Ailen có đặc tính sau

a/ Cùng chi phối một thứ tính trạng

Cùng chiếm một vị trí( lôcút) nhất định trên nhiễm sắc thể

c/ Các gen Alen khác nhau về cấu trúc nên khác nhau về chức năng

d/ Tất cả đều đúng

10. Nội dung nào dưới đây nói lên các gen Alen là không đúng

a/ Mỗi lần gen đột biến sẽ làm xuất hiện Alen mới

b/ Cùng chi phối một thứ tính trạng khác nhau

c/ Có thể cùng chi phối một thứ tính trạng

d/ Các gen khác nhau về cấu trúc nên khác nhau về chức năng

11. Thể đồng hợp là gì

a/ Là các thể khác nhau phát triển từ cùng 1 hợp tử

b/ Là cá thể mang 2 Alen giống nhau nhưng thuộc 2 gen khác nhau

c/ Là cá thể mang 2 Alen khác nhau thuộc cùng một gen

d/ Là cá thể mang 2 Alne giống nhau thuộc cùng một gen

12. Thể dị hợp là gì

a/ Là các cá thể khác nhau phát triển từ các hợp tử khác nhau

b/ Là cá thể mang 2 Alen giống nhau nhưng thuộc 2 gen khác nhau

c/ Là cá thể mang 2 Alen khác nhau thuộc cùng một gen

d/ Là cá thể mang 2 Alen giống nhau thuộc cùng một gen

13 Thế nào là tính trạng trội

a/ Tính trạng biều hiện cơ thể mang kiểu gen đồng hợp

b/Tính trạng biều hiện cơ thể mang kiểu gen dị hợp

c/Tính trạng biều hiện cơ thể mang kiểu gen gen đồng hợp và gen dị hợp

d/Tính trạng biều hiện cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp

Câu trả lời

STT
1 B
2 C
3 D
4 A
5 B
6 D
7 C
8 B
9 D
10 C
11 D
12 C
13 D

Trên đây là câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học ôn thi THPT Quốc gia và Đại Học – Cao Đẳng cùng đáp án chính xác mà chúng tôi tổng hợp , Chúc các em thi may mắn và thành công.

You may also like...