08 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Nhâm Tuất 1982 Đầy Đủ Chính Xác

Ngoài việc chọn tuổi khi làm nhà, kết hôn thì lựa chọn tuổi trong làm ăn kinh doanh là điều vô cùng cần thiết vì nó chịu tác động không hề nhỏ đến việc thành bại cho các phi vụ làm ăn lớn. Tại bài viết này baongoccakito sẽ mách bạn 09 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Tuất 1982, đó là những tuổi nào? các bạn hãy cùng tìm hiểu tại bài viết sau đây.

Tổng hợp tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Tuất 1982

Thông tin về người tuổi 1982

Năm sinh âm lịch: 1982

Xem mệnh ngũ hành: Đại hải Thủy ( mệnh Thủy )

Thiên can: Nhâm

Địa chi: Tuất

Cung mệnh: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn kinh doanh với những tuổi

 • Sinh năm 1958 – Năm Mậu Tuất
 • Sinh năm 1971 – Năm Tân Hợi
 • Sinh năm 1985 – Năm Ất Sửu
 • Sinh năm 1988 – Năm Mậu Thìn
 • Sinh năm 1989 – Năm Kỷ Tỵ
 • Sinh năm 1962 – Năm Nhâm Dần
 • Sinh năm 1970 – Năm Canh Tuất
 • Sinh năm 1980 – Năm Canh Thân

tuoi-hop-lam-an-voi-tuoi-nham-tuat-1982

Xem thêm:

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Tuất 1982 là tuổi Mậu Tuất 1958

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 1958 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 1958 có thiên can Mậu.

 • Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Mậu => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Mậu thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 1958 có địa chi Tuất.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Tuất Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Tuất thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 1958 có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Hỏa là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất 1958 có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tuất 1958

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Tuất 1982 là tuổi Tân Hợi 1971

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có thiên can Tân.

 • Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Tân => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Tân thuộc Kim mà Thủy Tương sinh Kim => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có địa chi Hợi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Hợi Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Hợi thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Tuất 1982 là tuổi Ất Sửu 1985

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1983 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can Ất.

 •  Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Ất => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Ất thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1983 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với  tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi Sửu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Sửu Lục Hợp => đánh giá = 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Sửu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Hỏa là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> kết luận : Tổng điểm = 7 tuổi Nhâm Tuất 1982  có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1985

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Tuất 1982 là tuổi Mậu Thìn 1988

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Mộc ==> Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có thiên can Mậu.

 • Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Mậu => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Mậu thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có địa chi Thìn.

 •  Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Thìn Lục Hợp =>đánh giá = 0 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Thìn thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Tuất 1982 là tuổi Kỷ Tỵ 1989

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1989 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá  = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh là tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thiên can Kỷ.

 • Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Kỷ thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với  tuổi Kỷ Tỵ 1989 có địa chi Tỵ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Tỵ Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Tỵ thuộc Thủy mà Thổ Tương sinh Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1989 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1989

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Tuất 1982 là tuổi Nhâm Dần 1962

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Dần 1962 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim ==> Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với  tuổi Nhâm Dần 1962 có thiên can Nhâm.

 • Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Nhâm thuộc Thủy mà Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có địa chi là Tuất vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962 có địa chi Dần.

 • Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Dần Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Dần thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Dần có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 8  tuổi Nhâm Tuất 1982  có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962

Tuổi đại kỵ tuổi Nhâm Tuất 1982

Trong suốt cuôc đời Nhâm Tuất nên tránh kết hôn hay hùn hơp làm ăn với những người thuôc các tuổi sau: Đinh Sửu, Kỷ Mão, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão, Quý Dậu. Đinh Mão, nên nhớ rằng khi cùng kết hơp với những tuổi này sẽ găp nhiều khó khăn và thất bai vì thế nên tránh xa thì tốt hơn.

Nếu kết hôn cùng những tuổi này thì cuộc sống không những khó khăn nghèo khổ mà thậm chí còn phải lâm vào cảnh biệt ly, xa vắng thậm chí là tuyệt mạng, nhưng nếu đã trót nặng tình với nhau muốn cùng nhau ăn đời ở kiếp thì không nên tổ chức lễ cưới linh đình, hay làm lễ ra mắt họ hàng mà chỉ nên âm thầm ăn ở với nhau thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Tút 1982 ? mà Baongoccakito đã chia sẻ. Hi vọng sau khi tìm hiểu xong bài viết này bạn có thể chọn được bạn làm ăn hợp với tuổi Nhâm Tuất của mình.

You may also like...