BAONGOCAKITO.VN

Tuổi Canh Thìn Năm 2000 Hợp Tuổi Nào Trong Làm Ăn Kinh Doanh

Nam nữ tuổi Canh Thìn năm 2000 hợp tuổi nào trong làm ăn kinh doanh ? có lẽ là câu hỏi khá phổ biến của tất cả những ai sinh năm 2000. Tại bào viết này Baongoccakito sẽ tổng hợp 06 tuổi hợp trong làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thìn nhất các bạn hãy cùng tìm hiểu.

Tuổi Canh Thìn năm 2000 hợp tuổi nào trong làm ăn kinh doanh ?

Thông tin chung về tuổi Canh Thìn sinh năm 2000

Năm sinh âm lịch: Canh Thìn – Tuổi con Rồng – Thứ Tính Chi Long – Rồng khoan dung

Mệnh ngũ hành: Kim – Bạch lạp Kim – Vàng Chân Đèn

– Thiên can: Canh

– Địa chi: Thìn

Nam nữ tuổi Canh Thìn năm 2000 hợp làm ăn với những tuổi sau đây.

Xem thêm: Tuổi Kỷ Mão 1999 hợp tuổi nào trong làm ăn

Tuổi Canh Thìn hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân sinh năm 1980

– Ngũ hành bản mệnh

Nam, Nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành bản mệnh là Kim nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh là tuổi Canh Thân có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có thiên can là Canh nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh là tuổi Canh Thân có thiên can Canh.

+) Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Canh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

+)Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Canh thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có địa chi là Thìn chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh là tuổi Canh Thân có địa chi Thân.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Thân Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có cung phi thuộc Hỏa chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành cung phi thuộc Ly chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thân

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Hợi có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi có thiên can Đinh.

+) Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Đinh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Đinh thuộc Hỏa mà Kim Tương Khắc Hỏa => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi có địa chi Hợi.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Hợi Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Hợi thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu sinh năm 2005

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành bản mệnh là Kim nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có thiên can là Canh nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu có thiên can Ất.

+) Theo bình địa thiên can có Canh Tương Sinh Ất => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Ất thuộc Mộc mà Kim Tương khắc Mộc => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có địa chi là Thìn nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu có địa chi Dậu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Dậu Lục Hợp đánh giá => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Dậu có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành cung phi thuộc Ly chọn kết hợp làm ăn với tuổi Canh Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Lục Sát Lục Hợp => đánh giá = 0 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Dậu

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu 1997

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành bản mệnh là Kim nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có thiên can là Canh nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu có thiên can Đinh.

+) Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Đinh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Đinh thuộc Hỏa mà Kim Tương Khắc Hỏa => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có địa chi là Thìn vì vậy chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu có địa chi Sửu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Sửu Lục Hợp => đánh giá 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Sửu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành cung phi thuộc Ly chọn kết hợp làm ăn với tuổi Canh Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Sửu

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tuất sinh năm 2006

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thổ => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất có thiên can Bính.

+) Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Bính => Bình Hòa = đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Bính thuộc Hỏa mà Kim Tương Khắc Hỏa => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất có địa chi Tuất.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Tuất Lục Hợp => đánh giá = 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Tuất thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Bính Tuất có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn có thiên can Nhâm.

+) Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa  đánh giá = 0.5 điểm

+)  Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Nhâm thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có địa chi là Thìn vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với là tuổi Nhâm Thìn có địa chi Thìn.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thìn và Thìn Lục Hợp => đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thìn thuộc Thổ, Thìn thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Hỏa là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận. Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn

Tuổi Kỵ với tuổi Canh Thìn 2000

Nếu bạn có chọn người để kết duyên hay cùng hợp tác làm ăn, thì tốt nhất nên tránh những tuổi này, vì có kết duyên hay làm ăn chung thì cũng sẽ rơi vào cảnh biệt ly hoặc tuyệt mạng, việc làm ăn thì thất bại hay bị thua lỗ đó là các tuổi: Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Dần và Nhâm Thân.

Nếu gặp phải tuổi đại kỵ trong hôn nhân phải bạn phải hết sức cẩn thận, không nên làm lễ cưới hoặc giới thiệu với bà con thân tộc, họ hàng một cách linh đình. Còn trong công việc làm ăn, tránh hợp tác và giao dịch về tiền bạc.

Exit mobile version