BAONGOCAKITO.VN

Tuổi Kỷ Mão Sinh Năm 1999 Hợp Tuổi Nào Trong Làm Ăn Kinh Doanh

Để công việc buôn bán làm ăn thuận buồm xuôi gió thì việc chọn tuổi hợp để ký hợp đồng hay cùng làm ăn kinh doanh là điều vô cùng cần thiết. Tại bài viết tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 hợp tuổi nào trong làm ăn kinh doanh ? Baongoccakito sẽ tổng hợp 07 tuổi hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mão các bạn cùng tham khảo chi tiết nhé.

Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 hợp tuổi nào trong làm ăn kinh doanh?

Một số thông tin về tuổi Kỷ Mão 

Năm sinh âm lịch:1999

Xem mệnh ngũ hành: Thành đầu Thổ ( mệnh Thổ )

Thiên can: Kỷ

Địa chi: Mão

Cung mệnh: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Những tuổi hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1999 bao gồm 07 tuổi đó là:

Xem thêm:

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hợp tuổi nào trong làm ăn

Tuổi Kỷ Mão 1999 kết hợp hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có thiên can Canh.

+) Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Canh => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Canh thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Canh Tuất 1970 có địa chi Tuất.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mão và Tuất Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Tuất thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão sinh năm 1970 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970

Tuổi Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Dần sinh năm 1998

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có thiên can Mậu.

+) Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Mậu => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Mậu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có địa chi Dần.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mão và Dần Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Dần thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn ,kinh doanh với tuổi Mậu Dần năm 1998 có cung phi thuộc Mộc.

Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão 1998 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Dần sinh năm 1998

Tuổi Kỷ Mão 1999 kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi sinh năm 2015

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Ất Mùi có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 có thiên can Ất.

+) Theo bình địa thiên can có Kỷ Tương Phá Ất => Lục Hợp = 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Ất thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 có địa chi Mùi.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mão và Mùi Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Mùi thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão sinh năm 2015 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi

Tuổi Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim ==> Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có thiên can Tân.

+) Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Tân => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Tân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có địa chi Hợi.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mão và Hợi Lục Hợp => 1 điểm

+)  Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Hợi thuộc Thủy mà Mộc Tương sinh Thủy => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão sinh năm 1971 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 8.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971

Tuổi Kỷ Mão 1991 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1991 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với  tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có thiên can Tân.

+) Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Tân => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Tân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có địa chi Tỵ.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mão và Tỵ Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Tỵ thuộc Thủy mà Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão sinh năm 2001 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Họa Hại Lục Hợp => = 0 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001

Tuổi Kỷ Mão 1999 kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thìn sinh năm 2024

– Ngũ hành bản mệnh

– Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thìn sinh năm 2024 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có thiên can là Kỷ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thìn sinh năm 2024 có thiên can Giáp.

+) Theo bình địa thiên can có Kỷ Tương Sinh Giáp => Tương Sinh = 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Giáp thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có địa chi là Mão vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thìn sinh năm 2024 có địa chi Thìn.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mão và Thìn Lục Hợp => 0 điểm

+)Theo ngũ hành của thiên can: Mão thuộc Mộc, Thìn thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thìn sinh năm 2024 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão sinh năm 2024 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thìn

Exit mobile version