BAONGOCAKITO.VN

08 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Mậu Dần 1998 Đầy Đủ Chi Tiết

sinh-1998-lam-an-hop-tuoi-nao

Bạn đang cần tìm hiểu Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Mậu Dần 1998 ? . Thì tại bài viết này baongoccakito sẽ mách bạn 08 tuổi hợp bạn nên kết hợp làm ăn kinh doanh để công việc luôn ổn định và phát đạt nhé.

Tổng hợp tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Dần 1998

Tổng quan về tuổi Mậu Dần 1998

Những người sinh năm 1998 theo lịch âm thì thuộc Mậu Dần, cầm tinh con Hổ, tính từ ngày 1/1/1998 – 30/12/1998. Xét theo Thiên can Mậu thì người sinh vào năm này tương hợp với Qúy, tương hình với Nhâm và Giáp, chiếu theo Địa chi Dần thì thuộc tam hợp với Dần – Ngọ – Tuất và tứ hành xung với Dần – Thân – Tỵ – Hợi.

Dựa vào Thiên can Địa chi, người sinh năm 1998 sẽ thuộc mệnh Thổ hay Thành Đầu Thổ, nghĩa là Đất trên Thành, kết hợp với cầm tinh Hổ nên sẽ có tính mạnh mẽ, tự lập cao. Đối với thuyết ngũ hành thì người sinh 1998 sẽ hợp với những năm thuộc mệnh Kim, Hỏa, khắc mệnh Thủy và Mộc.

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 làm ăn , kinh doanh hợp với những tuổi sau đây:

Xem thêm:

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mùi sinh năm 1991

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi năm 1991 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Tân Mùi có thiên can Tân.

+) Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Tân => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Tân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi năm 1991 có địa chi Mùi.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dần và Mùi Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Mùi thuộc Thổ mà Mộc Tương khắc Thổ => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mùi năm 1991 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi sinh năm 1991

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ năm 1978 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Mậu Ngọ năm 1978 có thiên can Mậu.

+) Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Mậu => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Mậu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1991 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Mậu Ngọ năm 1978 có địa chi Ngọ.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dần và Ngọ Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Ngọ thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có cung phi thuộc Thổ vì vậy chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ năm 1978 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần 1998 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ 1978 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1991 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Dần sinh năm 2010

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần năm 2010 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Canh Dần năm 2010 có thiên can Canh.

+) Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Canh => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Canh thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Canh Dần có địa chi Dần.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dần và Dần Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Dần thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Canh Dần năm 2010 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Dần năm 2010 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần sinh năm 2010

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1991 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Canh Ngọ 1990 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Dần có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có thiên can Canh.

+)Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Canh => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Canh thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Dần 1998 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Canh Ngọ có địa chi Ngọ.

+)Theo hợp khắc địa chi có Dần và Ngọ Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Ngọ thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Ngọ năm 1990

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Ngọ sinh năm 2014

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Giáp Ngọ năm 2014 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Ngọ năm 2014 có thiên can Giáp.

+) Theo bình địa thiên can có Mậu Tương Phá Giáp => Lục Hợp = 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Giáp thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Giáp Ngọ 2014 có địa chi Ngọ.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dần và Ngọ Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Ngọ thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Ngọ 2014 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần 1998 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Ngọ sinh năm 2014

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Mão Sinh năm 2023

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Quý Mão 2023 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có thiên can là Mậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Quý Mão 2023 có thiên can Quý.

+) Theo bình địa thiên can có Mậu Tương Sinh Quý => Tương Sinh = 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Quý thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có địa chi là Dần vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Mão 2023 có địa chi Mão.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dần và Mão Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dần thuộc Mộc, Mão thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Mão 2023 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Mão

Tuổi Đại Kỵ với tuổi Mậu Dần 1998

Nếu bạn kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi Canh Dần, Quý Tỵ, Bính Thân, Nhâm Dần. Ất Tỵ, Mậu Thân và Giáp Thân  thì sẽ gặp phải cảnh gãy gánh nửa đường hay sinh ra cảnh biệt ly, xích mích.

Khi gặp tuổi khắc, kỵ thì phải cầu nguyện cho thật nhiều, tu tâm tích đức, làm việc nhân nghĩa, và phải cúng sao hạn hằng năm thì sẽ được giải hạn.

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên bạn có thể tìm ra tuổi hợp làm ăn cho tuổi Mậu Dần 1998 rồi chứ. Chúc các bạn may mắn và thành công.
Exit mobile version