BAONGOCAKITO.VN

06 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Đinh Sửu 1997 Đầy Đủ Chi Tiết Năm 2023

tuoi-hop-lam-an-cho-dinh-suu-1997

Tìm được tuổi hợp trong làm ăn, kinh doanh sẽ giúp cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 may mắn nhiều doanh thu, lợi nhuận . Tại bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp 06 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Sửu 1997 các bạn hãy cùng tìm hiểu.

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Sửu 1997

Tổng quan về tuổi Đinh Sửu 1997

Theo lịch vạn niên (lịch dương), từ ngày 07/02/1997 đến ngày 27/01/1998 là năm 1997. Tính theo lịch âm, bắt đầu từ ngày 01/01/1997 đến hết ngày 30/12/1997 là năm Đinh Sửu – cầm tinh con trâu.

Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 hợp làm ăn kinh doanh với những tuổi :

Xem thêm:

Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Thân sinh năm 1968

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Mậu Thân 1968 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Khắc Thổ ==> Tương Khắc = 0 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Thân 1968 có thiên can Mậu.

+) Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Mậu => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân năm 1968 có địa chi Thân.

+) Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Thân Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân 1968 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh 1997 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân năm 1968

Tuổi Đinh Sửu 1997 kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1987 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có thiên can Canh.

+) Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Canh => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Canh thuộc Kim mà Hỏa Tương khắc Kim => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có địa chi Thân.

+) Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Thân Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Đinh Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thân sinh năm 1980

Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn,kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với  tuổi Mậu Thìn 1988 có thiên can Mậu.

+)Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Mậu => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thìn 1988 có địa chi Thìn.

+) Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Thìn Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Thìn thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Sửu 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn sinh 1988

Tuổi Đinh Sửu 1997 kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Sửu sinh 1985

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với  tuổi Ất Sửu 1985 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1985 có thiên can Ất.

+) Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Ất => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Ất thuộc Mộc mà Hỏa Tương sinh Mộc => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Sửu 1985 có địa chi Sửu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Sửu Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Sửu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Sửu 1985 có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu 1985 có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Sửu sinh năm 1985

Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân sinh năm 2004

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Thân năm 2004 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân 2004 có thiên can Giáp.

+) Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Giáp => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Giáp thuộc Mộc mà Hỏa Tương sinh Mộc => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân 2004 có địa chi Thân.

+) Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Thân Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh 1997 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân 2004 có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh 1997 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu 2004 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân

Tuổi Đinh Sửu 1997 kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ  tuổi Đinh Sửu 1997 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn sinh 1988 có thiên can Mậu.

+) Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Mậu => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn có địa chi Thìn.

+) Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Thìn Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Thìn thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn 1988 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Đinh Sửu 1988 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn

Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1989 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Mộc ==> Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có thiên can là Đinh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Tỵ 1989 có thiên can Kỷ.

+) Theo bình địa thiên can có Đinh Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Đinh thuộc Hỏa, Kỷ thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh 1997 có địa chi là Sửu vì vậy nên chọn chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ có địa chi Tỵ.

+) Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Tỵ Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Tỵ thuộc Thủy mà Thổ Tương sinh Thủy => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Đinh Sửu sinh 1997 có cung phi thuộc Mộc vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ 1989 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Sửu 1987 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ

Tuổi đại kỵ với tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997

Khi kết hôn hay làm ăn với người tuổi Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Bính Tý, Giáp Tuất và Canh Ngọ. Thì công việc làm ăn của bạn thường gặp phải thất bại, nếu kết hôn còn có thể rơi vào đường tuyệt mạng. Chính vì thế nên tránh những tuổi này trong quá trình tìm hiểu để tránh rắc rối về sau.

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên, bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi tuổi hợp làm ăn cho tuổi Đinh Sửu 1997  ? rồi chứ. Hy vọng những chia sẻ trên giúp  quý bạn sẽ tìm được nam nữ tuổi Đinh Sửu hợp làm ăn với tuổi nào nhất.

Exit mobile version