Tuổi Xông Đất Tốt Cho Tuổi Bính Tý 1996 Vào Năm Quý Mão 2023

Năm 2023 sắp đến và bạn đang tìm hiểu tuổi xông đất tốt cho tuổi Bính Tý 1996  là những tuổi nào? kỵ với tuổi nào…? thì ở bài viết này Baongoccakito sẽ tổng hợp chi tiết tuổi hợp và tuổi không hợp xông đất cho gia chủ tuổi Bính Tý vào năm 2023.

Tổng hợp tuổi xông đất tốt cho tuổi Bính Tý 1996 vào năm Quý Mão 2023

Theo như hướng dẫn cách chọn tuổi xông đất tốt cho tuổi Bính Tý 1996  thì gia chủ nam tuổi Bính Tý  có thể lựa chọn những người hợp tuổi nhất với gia chủ dưới đây để tiến hành mời tới xông nhà đầu năm 2023. Danh sách các tuổi đẹp nhất được sắp xếp từ trên xuống dưới.

Người xông đất sinh năm 1971 (Tân Hợi – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

=> rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

=> Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ.

=>  Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ.

=>  Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=>  Rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

=> Kết luận : Như vậy tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông nhà năm 2023

xem-tuoi-xong-dat-tuoi-binh-ty-1966

Người xông đất sinh năm 1944 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ.

=> Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ.

=> Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

=> Kết luận: Như vậy tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông nhà năm 2023

Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ.

=> Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của gia chủ.

=> Không tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

=> Kết luận Như vậy tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông nhà năm 2023

xem-tuoi-xong-dat-tuoi-binh-ty-1966

Người xông đất sinh năm 1955 (Ất Mùi – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

=> Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

=> Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ.

=> Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của gia chủ.

=> Không tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

=Kết luận Như vậy tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông nhà năm 2023

Người xông đất sinh năm 1983 (Qúy Hợi – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Bính của gia chủ.

=> Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ.

=> Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

=> Kết luận Như vậy tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông nhà năm 2023

xem-tuoi-xong-dat-tuoi-binh-ty-1966

Người xông đất sinh năm 1985 (Ất Sửu – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

=> Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

=> Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ.

=> Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của gia chủ.

=> Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

=> Kết luận Như vậy tuổi Ất Sửu  sinh năm 1985 là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông nhà năm 2023

Người xông đất sinh năm 1992 (Nhâm Thân – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

=> Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

=> Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm trực xung với thiên can Bính của gia chủ.

=> Không tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Không tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ.

=> Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

=> kết luận Như vậy tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông nhà năm 2023

xem-tuoi-xong-dat-tuoi-binh-ty-1966

Người xông đất sinh năm 1997 (Đinh Sửu – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ.

=> Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của gia chủ.

=> Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

=> két luận Như vậy tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông nhà năm 2023

 Những tuổi kỵ không hợp xông đất cho tuổi Bính Tý 1996 vào năm Quý Mão 2023

Bên cạnh những tuổi xông đất tốt cho tuổi Bính Tý 1996 lại có những tuổi kỵ cho gia chủ Ất Hợi đó những tuổi dưới đây.

Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu)

Những tuổi kể trên hầu hết đều tương khắc về Ngũ hành Nạp âm, Ngũ hành Thiên can, phạm xung – hình – hại về Địa chi so với tuổi gia chủ cũng như với năm Quý Mão 2023 nên bất lợi đối với việc xông nhà, mở hàng trong dịp đầu năm mới.

Hướng xuất hành tốt cho gia chủ tuổi Bính Tý vào năm Quý Mão 2023

Khi đã chọn được tuổi xông đất tốt cho tuổi Bính Tý  thì ta cũng nên tìm hiểu hướng xuất hành tốt cho tuổi này. Gia chủ tuổi Ất Hợi. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể.

Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2023 tốt nhất cho nam tuổi Bính Tý

 • Ngày mùng 1 tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 22/1/2023): xuất hành hướng Tây Nam.
 • Ngày mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 23/1/2023): xuất hành hướng Tây Nam.
 • Ngày mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 24/1/2023): xuất hành hướng Tây.

xem-tuoi-xong-dat-tuoi-binh-ty-1966

 

Ngày giờ tốt khai trương đầu năm cho gia chủ tuổi Bính Tý vào năm Quý Mão 2023

 • Mùng 1 tết (Chủ nhật ngày 22/1) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 2 tết (Thứ Hai ngày 23/1) giờ đẹp Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 4 tết (Thứ Tư ngày 25/1) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 7 tết (Thứ Bảy ngày 28/1) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 9 tết (Thứ Hai ngày 30/1) giờ đẹp Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
 • Mùng 10 tết (Thứ Ba ngày 31/1) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Người mở hàng thường phải có thiên canđịa chimệnh tương sinh với gia chủ, thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ. Chọn người mở hàng bên cạnh chuyện hợp tuổi còn phải chọn người “tốt vía” nghĩa là những người hiền lành, đức độ, làm ăn khấm khá…

Tại sao nên xem tuổi xông đất, xông nhà đầu năm

Cha ông ta quan niệm, người xông đất năm 2023 sẽ ảnh hưởng tới vận may về tài lộc, sức khỏe và gia đạo trong cả năm.

Nếu là nguời “vía tốt”, hợp tuổi hợp mệnh gia chủ tuổi Bính Tý sẽ mang nhiều may mắn, điều thuận lợi, làm ăn tấn tới. Ngược lại, nếu là người không phù hợp thì có thể mang đến nhiều điều rủi ro, trắc trở, khiến cả năm gia đạo lao đao, làm ăn bất lợi. Theo đó, từ lâu ông bà ta rất coi trọng việc chọn tuổi hợp xông nhà đầu năm.

Khi xem tuổi xông đất xông nhà đầu năm gia chủ cần liu ý những gì?

 • Chọn người hợp tuổi, có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ tuổi Ất Hợi 1995. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó.
 • Chọn người khỏe mạnh, có đạo đức, tính tình vui vẻ, hiền lành, phóng khoáng
 • Chọn người có cuộc sống hôn nhân viên mãn, công danh phát đạt, tài lộc đủ đầy, có địa vị và danh vọng trong xã hội thì càng tốt
 • Chọn người có tên hay, tên đẹp đến xông đất như tên Phúc, Thọ, An, Khang, Cát Tường, Lộc, Phát… mang ý nghĩa tốt lành.
 • Chọn người vía tốt

Nếu áp dụng tất cả các biện pháp trên mà gia chủ không tìm được tuổi hợp tuổi xông đất tốt cho tuổi Bính Tý 1996 Tết này phù hợp thì nên nghĩ tới cách này: Chọn người nhà, hay chính mình tự tiến hành xông đất nhà mình. Một thành viên trong gia đình sẽ đi ra ngoài từ lúc chưa hết giờ Trừ Tịch (giao thừa).  Lúc về nhà đã là thời khắc bước sang năm mới rồi, coi như người đó đã hoàn thành thủ tục xông đất xông nhà cho chính gia đình mình.

You may also like...