Tuổi Quý Mùi 2003 Hợp Tuổi Nào Trong Làm Ăn Kinh Doanh Năm 2023

Tuổi Quý Mùi 2003 hợp tuổi nào trong làm ăn? có lẽ đó là câu hỏi của rất nhiều người. Chọn một đối tác làm ăn hợp tuổi để công việc được thuận buồm xuôi gió đó có lẽ là nỗi trăn trở của mỗi chúng ta. tại bài viết này Baongoccakito sẽ tổng hợp những tuổi hợp trong làm ăn buôn bán cho tuổi Quý Mùi 2003 các bạn cùng đón đọc nhé.

tuoi-quy-mui-2003-hop-lam-an-tuoi-nao

Tuổi Quý Mùi 2003 hợp tuổi nào trong làm ăn?

Trong công việc, nhất là đối với việc kinh doanh buôn bán thì việc chọn đối tác làm ăn hợp tuổi là rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại trong tương lai. Chọn tuổi làm ăn hợp với Quý Mùi sẽ giúp đem lại may mắn và thuận lợi trong sự nghiệp. Dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp 11 tuổi hợp trong làm ăn buôn bán tuổi Quý Mùi 2003 đó là những tuổi.

 • Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974
 • Tuổi Ất Mão sinh năm 1975
 • Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978
 • Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981
 • Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983
 • Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987
 • Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002
 • Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004
 • Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005
 • Tuổi Mậu Tý sinh năm 2008
 • Tuổi Đinh Dậu sinh năm 2017
 • Tuổi Bính Ngọ sinh năm 2026

Tổng quan tuổi Quý Mùi 2003

Sinh năm 2003 mệnh gì? Ngũ hành sinh khắc

Người sinh năm 2003 mệnh Mộc, Dương Liễu Mộc. Theo quy luật ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ ta có:

 • Tương sinh: Mệnh Hỏa, Thủy
 • Tương khắc: Mệnh Thổ, Kim

Sinh năm 2003 tuổi con gì

Sinh năm 2003 là tuổi con Dê

– Năm sinh dương lịch: Từ 01/02/2003 đến 21/01/2004

– Năm sinh âm lịch: Quý Mùi

– Thiên can: Quý

 • Tương hợp: Mậu
 • Tương hình: Đinh, Kỷ

– Địa chi: Mùi

 • Tam hợp: Hợi – Mão – Mùi
 • Tứ hành xung: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Luận giải chi tiết tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Mùi 2003

Chọn Tuổi Quý Mùi 2003 hợp tuổi làm ăn với tuổi Giáp Dần 1974

– Ngũ hành bản mệnh

-+) Gia chủ tuổi Quý Mùi có ngũ hành bản mệnh là Mộc nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Xét theo thiên can

Gia chủ tuổi Quý Mùi có thiên can là Quý chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Dần có thiên can Giáp.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Giáp => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Giáp thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Xét theo địa chi

Gia chủ  tuổi Quý Mùi có địa chi là Mùi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Dần có địa chi Dần.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Dần Bình Hòa => đánh giá 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Dần thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Xét theo thiên mệnh cung phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Kim là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần

tuoi-quy-mui-2003-hop-lam-an-tuoi-nao

Xem thêm:

Tuổi Quý Mùi 2003 hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

– Ngũ hành bản mệnh

+) Gia chủ tuổi Quý Mùi có ngũ hành bản mệnh là Mộc nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc => Lục Hợp đánh giá = 1 điểm

– Xét theo thiên can

Gia chủ tuổi Quý Mùi có thiên can là Quý nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu có thiên can Tân.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Tân => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Tân thuộc Kim mà Thủy Tương sinh Kim => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Xét theo địa chi

Gia chủ tuổi Quý Mùi có địa chi là Mùi nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu có địa chi Dậu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Dậu Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Xét theo thiên mệnh cung phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Dậu

Tuổi Quý Mùi 2003 hợp làm ăn với tuổi Quý Hợi sinh năm 1983

– Ngũ hành bản mệnh

+) Gia chủ tuổi Quý Mùi có ngũ hành bản mệnh là Mộc nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Quý Hợi có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Xét theo thiên can

Gia chủ tuổi Quý Mùi có thiên can là Quý chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Hợi có thiên can Quý.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Quý => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Quý thuộc Thủy mà Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Xét theo địa chi

Gia chủ tuổi Quý Mùi có địa chi là Mùi nên chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Hợi có địa chi Hợi.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Hợi Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Hợi thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy ==>> Lục Hợp = 0 điểm

– Xét theo thiên mệnh cung phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có cung phi thuộc Kim nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Hợi có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Kim là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi

tuoi-quy-mui-2003-hop-lam-an-tuoi-nao

Tuổi Quý Mùi 2003 hợp làm ăn với tuổi Đinh Mão sinh năm 1987

– Ngũ hành bản mệnh

+) Gia chủ tuổi Quý Mùi có ngũ hành bản mệnh là Mộc nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Mão có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Xét theo thiên can

Gia chủ tuổi Quý Mùi có thiên can là Quý nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Mão có thiên can Đinh.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Tương Xung Đinh => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Đinh thuộc Hỏa mà Thủy Tương khắc Hỏa => Lục Hợp = đánh giá 0 điểm

+) Xét theo địa chi

Gia chủ tuổi Quý Mùi có địa chi là Mùi nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Mão có địa chi Mão.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Mão Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Mão thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

–  Xét theo thiên mệnh cung phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có cung phi thuộc Kim nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Mão có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão

Tuổi Quý Mùi 2003 hợp làm ăn với tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002

– Ngũ hành bản mệnh

Gia chủ tuổi Quý Mùi có ngũ hành bản mệnh là Mộc nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Ngọ có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc => Lục Hợp đánh giá = 1 điểm

– Xét theo thiên can

Gia chủ tuổi Quý Mùi có thiên can là Quý chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Ngọ có thiên can Nhâm.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Nhâm thuộc Thủy mà Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Xét theo địa chi

Gia chủ tuổi Quý Mùi có địa chi là Mùi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Ngọ có địa chi Ngọ.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Ngọ Lục Hợp => đánh giá 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Ngọ thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Xét theo thiên mệnh cung phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Ngọ có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> kết luận: Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Ngọ

Tuổi Quý Mùi 2003 hợp làm ăn với tuổi Giáp Thân sinh năm 2004

– Ngũ hành bản mệnh

+) Gia chủ tuổi Quý Mùi có ngũ hành bản mệnh là Mộc nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Thân có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Xét theo thiên can

Gia chủ tuổi Quý Mùi có thiên can là Quý nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Thân có thiên can Giáp.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Giáp => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Giáp thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Xét theo địa chi

Gia chủ tuổi Quý Mùi có địa chi là Mùi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Thân có địa chi Thân.

+) Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Thân Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Xét theo thiên mệnh cung phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có cung phi thuộc Kim nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Thân có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thủy là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Gia chủ Tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Lục Sát Lục Hợp => đánh giá = 0 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân

Tuổi Đại Kỵ với tuổi Quý mùi 2003

Nam mạng tuổi Quý Mùi

Trong cuộc sống của bạn có những tuổi đại kỵ nhất trong cuộc đời, không nên hợp tác làm ăn hay tính việc hạnh phúc hôn nhân vì khi làm ăn hay kết duyên sẽ xảy ra những khó khăn có thể xảy ra đến tuyệt mạng và biệt ly đau xót giữa cuộc đời, đó là những tuổi: Nhâm Thìn và Canh Thìn rất đại kỵ với tuổi Quý Mùi không nên làm ăn hay kết hôn với những tuổi này.

Nữ mạng tuổi Quý Mùi

Tuổi đại kỵ với tuổi Quý Mùi chẳng những không nên kết duyên mà nên tránh trong việc làm ăn nữa, vì kết hôn hay hợp tác làm ăn, bạn có thể sẽ gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi đại xung khắc với tuổi Quý Mùi gồm các tuổi: Nhâm Thìn và Canh Thìn. Không nên làm ăn hay kết duyên với những tuổi này, có hại.

Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hôn nhân thì không nên làm lễ hiệp hôn linh đình. Về việc làm ăn thì không nên giao dịch lớn về vấn đề tiền bạc. Trong gia đình thì phải cúng sao hạn hằng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.

You may also like...