BAONGOCAKITO.VN

Bật Mí 07 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Tân Mùi 1991 Chính Xác 2023

Muốn làm ăn, kinh doanh được nhiều doanh thu, lợi nhuận thì ngoài sự cố gắng, kinh nghiệm thì cần một chút may mắn, biết nắm bắt thời cơ và việc coi tuổi kết hợp làm ăn là điều vô cùng quan trọng. Tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 07 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Mùi 1991 các bạn hãy cùng theo dõi.

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Mùi 1991

Thông tin về tuổi Tân Mùi 1991

Năm sinh âm lịch: 1991

Xem mệnh ngũ hành: Lộ bàng Thổ ( mệnh Thổ )

Thiên can: Tân

Địa chi: Mùi

Cung mệnh: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Tuổi Tân Mùi 1991 là những người quyết đoán, sống phóng  khoáng, hiên ngang nên dễ dàng có nhiều bạn bè. Những con dê 1991 nhìn chung có sức khỏe tốt, con đường học hành rộng mở, lanh lợi, nhưng họ cũng sợ động chạm, không thích việc tranh cãi, đôi co nên nhiều lúc sẽ bị thiệt thòi cho bản thân.

Tuổi hợp làm ăn kinh doanh cho tuổi Tân Mùi 1991 bao gồm.

Xem thêm:

Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Dậu sinh năm 1993

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có thiên can Quý.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có địa chi là Mùi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có địa chi Dậu.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Thổ là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Họa Hại Lục Hợp => đánh giá = 0 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7  tuổi Tân Mùi 1991 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993

Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp làm ăn,kinh doanh với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với  tuổi Tân Hợi 1971 có thiên can Tân.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có địa chi là Mùi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có địa chi Hợi.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7.5 Tuổi Tân Mùi 1991 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi 1971

Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Canh Tuất 1970 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tuất 1970 có thiên can Canh.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có địa chi là Mùi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Canh Tuất 1974 có địa chi Tuất.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tuất 1974 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1974 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Tân Mùi 1991 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tuất 1974

Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi sinh năm 2015

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi 2015 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với  tuổi Ất Mùi 2015 có thiên can Ất.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có địa chi là Mùi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với  tuổi Ất Mùi 2015 có địa chi Mùi.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi 2015 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 2015 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Tuổi Tân Mùi 1991 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mùi 2015

Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần có thiên can Nhâm.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có địa chi là Mùi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962 có địa chi Dần.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá= 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1962 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn,kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Thiên Y Lục Hợp =>đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 8 Tuổi Tân Mùi 1991 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần 1962

Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành bản mệnh là Thổ vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có thiên can Kỷ.

– Theo địa chi

Nam nữ  tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có địa chi là Mùi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Kỷ Mùi 1979 có địa chi Mùi.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có cung phi thuộc Hỏa vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có ngũ hành cung phi thuộc Ly vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1979 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 8 tuổi Tân Mùi 1991 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Mùi 1991 rồi chứ? . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích được cho tất cả các bạn khi đang chọn tuổi làm ăn cho năm sinh của mình.

Exit mobile version