06 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Tân Dậu 1981 Đầy Đủ Chính Xác

Ngoài việc chọn tuổi khi làm nhà, kết hôn thì lựa chọn tuổi trong làm ăn kinh doanh là điều vô cùng cần thiết vì nó chịu tác động không hề nhỏ đến việc thành bại cho các phi vụ làm ăn lớn. Tại bài viết này baongoccakito sẽ mách bạn 06 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Dậu 1981 đó là những tuổi nào? các bạn hãy cùng tìm hiểu tại bài viết sau đây.

Tổng hợp tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Dậu 1981

Thông tin về người tuổi 1981

Năm sinh âm lịch: 1981

Xem mệnh ngũ hành: Thạch lựu Mộc ( mệnh Mộc )

Thiên can: Tân

Địa chi: Dậu

Cung mệnh: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi Tân dậu 1981 hợp làm ăn kinh doanh với những tuổi sau đây:

 • Sinh năm 1979 – Tuổi Kỷ Mùi
 • Sinh năm 1980 – Tuổi Canh Thân
 • Sinh năm 1983 – Tuổi Quý Hợi
 • Sinh năm 1997 – Tuổi Đinh Sửu
 • Sinh năm 1952 – Tuổi Nhâm Thìn
 • Sinh năm 1952 – Tuổi Nhâm Thìn

tuoi-hop-lam-ăn-cho-tuoi-tan-dau-1981

Xem thêm:

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Dậu 1981 là tuổi Kỷ Mùi 1979

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có thiên can Kỷ.

 • Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa = đánh giá 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Kỷ thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có địa chi Mùi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Mùi Bình Hòa => 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Mùi thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Dậu 1979 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 tuổi Tân Dậu 1981 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mùi 1979

Tuổi hợp làm ăn cho Tân Dậu 1981 là tuổi Canh Thân 1980

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc => Lục Hợp đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có thiên can Canh.

 • Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Canh => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Canh thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa đánh giá  = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có địa chi Thân.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Thân Bình Hòa => 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Thân thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> kết luận: Tổng điểm = 7 tuổi Tân Dậu 1981 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thân 1980

tuoi-hop-lam-ăn-cho-tuoi-tan-dau-1981

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Dậu 1981 là tuổi Quý Hợi 1983

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1980 có thiên can Quý.

 • Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Quý => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Quý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi Hợi.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Hợi Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Hợi thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Kim là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Dậu 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Họa Hại Lục Hợp => đánh giá = 0 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 tuổi Tân Dậu 1981 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Dậu 1981 là Đinh Sửu 1997

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu 1997 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với  tuổi Đinh Sửu 1997 có thiên can Đinh.

 • Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Đinh => Bình Hòa = đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Đinh thuộc Hỏa mà Kim Tương Khắc Hỏa => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu 1997 có địa chi Sửu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Sửu Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Sửu thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Đinh Sửu 1997 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với với tuổi Tân Dậu 1997 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp =>đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 tuổi Tân Dậu 1981 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Sửu 1997

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Dậu 1981 là tuổi Nhâm Thìn 1952

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn 1952 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn 1952 có thiên can Nhâm.

 •  Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Nhâm thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn 1952 có địa chi Thìn.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Thìn Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Thìn thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với với tuổi Nhâm Thìn 1952 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với với tuổi Tân Dậu 1952 có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> kết luận :Tổng điểm = 8.5 tuổi Tân Dậu 1981 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn 1952

tuoi-hop-lam-ăn-cho-tuoi-tan-dau-1981

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Dậu 1981 là tuổi Quý Tỵ 1953

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 1953 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có thiên can là Tân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 1953 có thiên can Quý.

 • Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Quý => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Quý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 1953 có địa chi Tỵ.

 • Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Tỵ Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Tỵ thuộc Thủy mà Kim Tương Khắc Thủy => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có cung phi thuộc Thủy vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 1953 có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thủy và Mộc là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Tân Dậu 1981 có ngũ hành cung phi thuộc Khảm vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Dậu 1953 có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khảm Sinh Khí Lục Hợp =>đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 8.5 tuổi Tân Dậu 1981 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Tỵ 1953

Những tuổi đại kỵ với tuổi Tân Dậu

Trong công việc làm ăn hay kết duyên, bạn nên từ bỏ những tuổi này, vì những tuổi này là những tuổi đại xung khắc, làm ăn hay kết duyên, bạn sẽ bị tuyệt mạng hay bị biệt ly giữa cuộc đời. Nên tránh thì tốt hơn, đó là những tuổi: Ất Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ. Những tuổi này nếu bạn kết duyên hay hợp tác làm ăn thì gặp nhiều việc không mấy may mắn.

Sau khi tìm hiểu song bài viết trên bạn đã có thể tự tìm tuổi hợp làm ăn cho tuổi Tân Dậu 1981 của mình rồi chứ. Hãy theo dõi những bài viết mới của chúng tôi để có thêm những thông tin hữu ích khác.

You may also like...