BAONGOCAKITO.VN

11 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Quý Hợi 1983 Đầy Đủ Chính Xác 2023

tuoi-hop-lam-an-voi-tuoi-quy-hoi-1983

Ngoài việc chọn tuổi khi làm nhà, kết hôn thì lựa chọn tuổi trong làm ăn kinh doanh là điều vô cùng cần thiết vì nó chịu tác động không hề nhỏ đến việc thành bại cho các phi vụ làm ăn lớn. Tại bài viết này baongoccakito sẽ mách bạn 09 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983, đó là những tuổi nào? các bạn hãy cùng tìm hiểu tại bài viết sau đây.

Tổng hợp tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983

Thông tin về người tuổi 1983

Năm sinh âm lịch: 1983

Xem mệnh ngũ hành: Đại hải Thủy ( mệnh Thủy )

Thiên can: Quý

Địa chi: Hợi

Cung mệnh: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi Quý Hợi 1983 hợp làm ăn kinh doanh với những tuổi sau:

Xem thêm:

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi Quý Hợi 1983

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can Quý.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh là tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi Hợi.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi Giáp Tý 1984

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có thiên can Giáp.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có địa chi Tý.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa =>đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi Nhâm Thân 1992

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có thiên can Nhâm.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có địa chi Thân.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7 Tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi Canh Thìn 2000

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000 có thiên can Canh.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000 có địa chi Thìn.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn 2000

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi Giáp Dần 1974

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có thiên can Giáp.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có địa chi Dần.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1974 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp =>đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7.5 Tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi Ất Mão 1975

– Ngũ hành bản mệnh

nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975 có thiên can Ất.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975 có địa chi Mão.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1975  có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7.5 Tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi Canh Dần 2010

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có thiên can Canh.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có địa chi Dần.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7.5 Tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Dần 2010

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi Tân Mão 2011

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có thiên can Tân.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có địa chi Mão.

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7.5 Tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão 2011

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi Quý Mão 1963

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh là Thủy vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Mão 1963 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Mão 1963 có thiên can Quý.

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Mão 1963 có địa chi Mão.

– Theo thiên mệnh cung phi

nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Mão 1963 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 8 tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Mão 1963

Những tuổi đại kỵ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983

Nhâm Thân và Canh Thân là những tuổi đại kỵ với tuổi Quý Hợi. Nếu kết hợp với những tuổi trên trong làm ăn hoặc kết duyên đều k thành.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Hợi 1983 ? mà Baongoccakito đã chia sẻ. Hi vọng sau khi tìm hiểu xong bài viết này bạn có thể chọn được bạn làm ăn hợp với tuổi Quý Hợi của mình.

Exit mobile version