Bật Mí 08 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Quý Dậu 1993 Chính Xác 2023

Bạn đang tìm hiểu tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Dậu 1993 ? thì tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 09 tuổi hợp làm ăn kinh doanh cho tuổi Quý Dậu 1993 giúp gia chủ kích hoạt tài lộc, các bạn cùng tìm hiểu đó là những tuổi nào nhé!.

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Dậu 1993 chi tiết

Thông tin về người sinh 1993

Năm sinh âm lịch: 1993

Xem mệnh ngũ hành: Kiếm phong Kim ( mệnh Kim )

Thiên can: Quý

Địa chi: Dậu

Cung mệnh: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi Quý Dậu 1993 hợp làm ăn kinh doanh bao gồm những tuổi

  • 1993 – Quý Dậu
  • 1975 – Ất Mão
  • 1983 – Quý Hợi
  • 1984 – Giáp Tý
  • 1969 – Kỷ Dậu
  • 1996 – Bính Tý
  • 2020 – Canh Tý
  • 2005 – Ất Dậu

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-quy-dau-1993

Xem thêm:

Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu sinh năm 1993

Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có thiên can Quý.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Quý => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Quý thuộc Thủy mà Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có địa chi Dậu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Dậu Lục Hợp => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Dậu thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Đoài Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu sinh năm 1993

Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mão sinh năm 1975

Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành bản mệnh là Kim chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Mão có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975 có thiên can Ất.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Ất => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Ất thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975 có địa chi Mão.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Mão Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Mão thuộc Mộc mà Kim Tương khắc Mộc => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Mão 1975 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mão 1975 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Đoài Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mão sinh năm 1975

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-quy-dau-1993

Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi sinh năm 1983

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn,kinh doanh với là tuổi Quý Hợi có thiên can Quý.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Quý ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Quý thuộc Thủy mà Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có địa chi Hợi.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Hợi Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Hợi thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy ==>> Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Kim là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi 1983 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Đoài Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

=> kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi sinh năm 1983

Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có thiên can Giáp.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Giáp => Bình Hòa = 0.5 điểm

+)Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Giáp thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có địa chi Tý.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Tý Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Tý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Đoài Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-quy-dau-1993

Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hợp làm ăn,kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu 1969 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thổ ==> Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu 1969 có thiên can Kỷ.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Kỷ thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ => Tương Khắc = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu 1969 có địa chi Dậu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Dậu Lục Hợp => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Dậu thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu 1969 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu 1969 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Đoài Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969

Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý sinh năm 1996

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tý 1996 có thiên can Bính.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Bính => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Bính thuộc Hỏa mà Thủy Tương khắc Hỏa => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có địa chi Tý.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Tý Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Tý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Dậu 1996 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Đoài Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý sinh năm 1996

Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tý sinh năm 2020

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh là tuổi Canh Tý 2020 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có thiên can là Quý vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tý 2020 có thiên can Canh.

+) Theo bình địa thiên can có Quý Bình Hòa Canh => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Quý thuộc Thủy, Canh thuộc Kim mà Thủy Tương sinh Kim => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có địa chi là Dậu vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tý 2020 có địa chi Tý.

+) Theo hợp khắc địa chi có Dậu và Tý Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Dậu thuộc Kim, Tý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có cung phi thuộc Kim vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tý 2020 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tý 2020 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Đoài Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tý sinh năm 2020

Những tuổi đại kỵ với tuổi Quý Dậu

Hai tuổi Nhâm Ngọ và Canh Ngọ là hai tuổi rất xung khắc với tuổi của bạn. Nếu bạn kết duyên hoặc làm ăn với hai tuổi trên thì sẽ không thành công.

Trong công việc làm ăn, bạn nên hạn chế giao dịch với những tuổi kỵ nhất là vấn đề tiền bạc. Nếu gặp tuổi kỵ trong gia đình thì bạn phải cúng sao giải hạn hằng năm. Nếu gặp tuổi kỵ trong vấn đề tình duyênthì phải tránh tổ chức hôn nhân linh đình, tránh ra mắt họ hàng thân tộc.

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi tuổi hợp làm ăn cho tuổi Quý Dậu 1993 rồi chứ? . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích được cho tất cả các bạn khi đang chọn tuổi làm ăn cho năm sinh của mình.

You may also like...