12 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Canh Thân 1980 Đầy Đủ Chi Tiết

Để biết được tuổi Canh Thân 1980 hợp làm ăn kinh doanh với tuổi nào? để kích tài lộc thì các bạn hãy theo dõi bài viết 12 tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 của Baongoccakito dưới đây nhé.

Tổng hợp tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980

Thông tin về người tuổi 1980

Năm sinh âm lịch: 1980

Xem mệnh ngũ hành: Thạch lựu Mộc ( mệnh Mộc )

Thiên can: Canh

Địa chi: Thân

Cung mệnh: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 hợp làm ăn kinh doanh với những tuổi sau

 • Sinh năm 1964 – Tuổi Giáp Thìn
 • Sinh năm 1965 – Tuổi Ất Tỵ
 • Sinh năm 1973 – Tuổi Quý Sửu
 • Sinh năm 1992 – Tuổi Nhâm Thân
 • Sinh năm 2005 – Tuổi Ất Dậu
 • Sinh năm 2009 – Tuổi Kỷ Sửu
 • Sinh năm 1972 – Tuổi Nhâm Tý
 • Sinh năm 2008 – Tuổi Mậu Tý
 • Sinh năm 1996 – Tuổi Bính Tý
 • Sinh năm 1956 – Tuổi Bính Thân
 • Sinh năm 1983 – Tuổi Quý Hợi
 • Sinh năm 1982 – Tuổi Nhâm Tuất

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-canh-than-1980

Xem thêm:

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 là tuổi Giáp Thìn 1964

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Thìn 1964 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Thìn 1964 có thiên can Giáp.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Tương Xung Giáp => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Giáp thuộc Mộc mà Kim Tương khắc Mộc => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Thìn 1964 có địa chi Thìn.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thân và Thìn Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Thìn thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Giáp Thìn 1964 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân 1964 có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 tuổi Canh Thân 1980 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thìn 1964

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 là tuổi Ất Tỵ 1965

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965 có thiên can Ất.

 •  Theo bình địa thiên can có Canh Tương Sinh Ất => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Ất thuộc Mộc mà Kim Tương khắc Mộc => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965 có địa chi Tỵ.

 •  Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tỵ Lục Hợp => đánh giá = 0 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tỵ thuộc Thủy mà Kim Tương Khắc Thủy => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân 1965 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> kết luận : Tổng điểm = 7 tuổi Canh Thân 1980 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Tỵ 1965

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 là tuổi Quý Sửu 1973

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc => Lục Hợp đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có thiên can Quý.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Quý => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Quý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có địa chi Sửu.

 •  Theo hợp khắc địa chi có Thân và Sửu Bình Hòa => đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Sửu thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh =>đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 tuổi Canh Thân 1980 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu 1973

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 là tuổi Nhâm Thân 1992

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Khắc Kim => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có thiên can Nhâm.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Nhâm thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm 1992 Thân có địa chi Thân.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thân và Thân Lục Hợp => đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Thân thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp =>đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 tuổi Canh Thân 1980 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 là tuổi Ất Dậu 2005

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005 có thiên can Ất.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Tương Sinh Ất => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Ất thuộc Mộc mà Kim Tương khắc Mộc => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005 có địa chi Dậu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thân và Dậu Bình Hòa => đánh giá 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Dậu thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Phục Vị Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7 tuổi Canh Thân 1980 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 là tuổi Kỷ Sửu 2009

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa ==> Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009 có thiên can Kỷ.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Kỷ => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Kỷ thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009 có địa chi Sửu.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thân và Sửu Bình Hòa => 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Sửu thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => đánh giá = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7 tuổi Canh Thân 1980 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu 2009

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-canh-than-1980

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 là tuổi Nhâm Tý 1972

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Tý 1972 có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc => Lục Hợp đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Tý 1972 có thiên can Nhâm.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Nhâm thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Tý 1972 có địa chi Tý.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tý Lục Hợp => đánh giá 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với với tuổi Nhâm Tý 1972 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp =>đánh giá  = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7.5 tuổi Canh Thân 1980 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tý 1972

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 là tuổi Mậu Tí 2008

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Tý 2008 có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Tý 2008 có thiên can Mậu.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Mậu => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Mậu thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Mậu Tý 2008 có địa chi Tý.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tý Lục Hợp =>đánh giá = 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với với tuổi Mậu Tý 2008 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa =>đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => đánh giá = 2 điểm

=> kết luận: Tổng điểm = 7.5 tuổi Canh Thân 1980 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tý 2008

Tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 là tuổi Bính Tý 1996

– Ngũ hành bản mệnh

nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành bản mệnh là Mộc vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có thiên can là Canh vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có thiên can Bính.

 • Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Bính => Bình Hòa đánh giá = 0.5 điểm
 •  Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Bính thuộc Hỏa mà Kim Tương Khắc Hỏa => Tương Khắc đánh giá = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có địa chi Tý.

 • Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tý Lục Hợp => đánh giá 1 điểm
 • Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh đánh giá = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => đánh giá = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Canh Thân 1980 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Canh Thân có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Phục Vị Lục Hợp =>đánh giá = 2 điểm

=> Kết luận: Tổng điểm = 7.5 tuổi Canh Thân 1980 có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996

Tuổi đại kỵ với tuổi Canh Thân sinh năm 1980

Gặp tuổi đại kỵ thì mọi công chuyện đều không được tốt đẹp, kém may mắn và khó mà thành công được do vậy nên tránh các tuổi: Canh Thân đồng tuổi, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần, đây là những tuổi không tốt cho số mệnh của bạn, không nên cố gằng hợp tác hay kết hôn cùng nhau vì khó mà có được kết quả viên mãn, thường phải chịu cảnh ly biệt, và thất bại.

Sau khi tìm hiểu song bài viết trên bạn đã có thể tự tìm tuổi hợp làm ăn cho tuổi Canh Thân 1980 của mình rồi chứ. Hãy theo dõi những bài viết mới của chúng tôi để có thêm những thông tin hữu ích khác.

You may also like...