Năm 2000 Sinh Con Năm Nào Tốt? Hợp Với Tuổi Của Bố Mẹ

Xem tuổi sinh năm 2000 sinh con năm nào tốt, năm nào hợp với tuổi của bố mẹ sẽ giúp cuộc sống của con cái hanh thông thuận lợi trên nhiều phương diện. Đồng thời nắm được thông tin này và có kế hoạch sinh con phù hợp còn giúp cho cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng ngày càng tốt đẹp.

Yếu Tố Đánh Giá tuổi Canh Thìn Năm 2000 Sinh Con Năm Nào Tốt ?

Tuổi con hợp với bố mẹ tuổi  Canh Thìn nếu lựa chọn được năm thích hợp để sinh con, không những cha mẹ hoàn toàn có thể củng cố niềm hạnh phúc mái ấm gia đình, thậm chí người con sẽ mang lại cho cha mẹ thuận lợi , may mắn, tài lộc gõ cửa. Con cái cũng sẽ thông minh khỏe mạnh hơn

Về vấn đề xem tuổi năm 2000 sinh con năm nào tốt cần dựa vào những tiêu chuẩn như : Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra Kết luận nhìn nhận chi tiết cụ thể sự xung hợp giữa những yếu tố.

Ngũ hành sinh khắc

năm 2000 sinh con năm nào tốt Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp con là Đại Cát đánh giá (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung đánh giá (0 điểm). Do đó chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa (1 điểm) là không tương sinh và không tương khắc với con.

Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ luân hồi 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có những cặp tương xung ( xấu ) và tương hóa ( tốt ). Thiên can của cha mẹ tương hóa đánh giá ( 1 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa đánh giá ( 0,5 điểm ) là không tương hóa và không tương xung với con .

Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ luân hồi 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho những năm. Hợp xung của Địa chi gồm có Tương hình ( trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau ), Lục xung ( 6 cặp tương xung ), Lục hại ( 6 cặp tương hại ), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp đánh giá ( 2 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa ( 1 điểm ) là không tương hợp và không tương xung với con .

nam-2000-sinh-con-nam-nao-tot

Tuổi Canh Thìn Năm 2000 sinh con năm nào hợp với bố mẹ

Để tìm được đáp án tuổi Canh thìn năm 2000 sinh con năm nào tốt thì ta nên tìm hiểu năm 2000 là mệnh gì?

Nam và nữ mạng năm 2000 tuổi Canh Thìn, tức tuổi con rồng, thường gọi là Thứ Tính Chi Long, tức rồng có tấm lòng khoan dung. Mệnh Kim – Bạch Lạp Kim – nghĩa là vàng trong sáp.

Năm 2000 sinh con năm 2022 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Kim, bố là Kim, mẹ là Kim, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ Không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Nhâm, bố là Canh, mẹ là Canh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ Không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

–  Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Dần, bố là Thìn, mẹ là Thìn, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2022 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 2,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Canh Thìn 2000 hoàn toàn có thể sinh con năm 2022 .

Năm 2000 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

– Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành của con là Kim, bố là Kim, mẹ là Kim, như vậy:
Ngũ hành của bố, mẹ Không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Quý, bố là Canh, mẹ là Canh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ Không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Mão, bố là Thìn, mẹ là Thìn, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 1,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Canh Thìn 2000 không hợp tuổi sinh con năm 2023.

nam-2000-sinh-con-nam-nao-tot

Năm 2000 sinh con năm 2024 có tốt không?

Năm 2000 sinh con năm nào tốt Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

– Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành của con là Hoả, bố là Kim, mẹ là Kim, như vậy:
Ngũ hành của bố, mẹ  là Kim tương khắc với Hoả của con, không tốt.

– Thiên can xung hợp

Thiên can của con là Giáp, bố là Canh, mẹ là Canh, như vậy:
Thiên Can của bố, mẹ là Canh tương khắc với Giáp của con, không tốt.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Thìn, bố là Thìn, mẹ là Thìn, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ  không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con cực thấp ( 0/5 điểm ). Như vậy, tuổi Canh Thìn 2000 không hợp tuổi sinh con năm 2024 .

Năm 2000 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

– Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành của con là Hoả, bố là Kim, mẹ là Kim, như vậy:
Ngũ hành của bố, mẹ là Kim tương khắc với Hoả của con, không tốt.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Ất, bố là Canh, mẹ là Canh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ là Canh tương sinh với Ất của con, rất tốt.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Tỵ, bố là Thìn, mẹ là Thìn, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 2/5 điểm ). Như vậy, tuổi Canh Thìn 2000 không hợp tuổi sinh con năm 2025 .

nam-2000-sinh-con-nam-nao-tot

Năm 2000 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Con Ngữa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Kim, mẹ là Kim, như vậy:
 • Ngũ hành của bố,mẹ  là Kim tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Bính, bố là Canh, mẹ là Canh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ là Canh tương khắc với Bính của con, không tốt.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Ngọ, bố là Thìn, mẹ là Thìn, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 3/5 điểm ). Như vậy, tuổi Canh Thìn 2000 hoàn toàn có thể sinh con năm 2026 .

Năm 2000 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Kim, mẹ là Kim, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ là Kim tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Đinh, bố là Canh, mẹ là Canh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ Không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Mùi, bố là Thìn, mẹ là Thìn, như vậy:
 • Địa Chi của bố,mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 2,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Canh Thìn 2000 hoàn toàn có thể sinh con năm 2027 .

Trên đây là toàn bộ bài viết năm 2000 sinh con năm nào tốtbaongoccakito muốn gửi tới tất cả các bạn đọc. Hy vọng sau bài viết này các bạn có thể lựa chọn được tuổi sinh con cho phù hợp với tuổi của mình.

You may also like...