Năm 1997 Sinh Con Năm Nào Tốt Hợp Với Tuổi Bố Mẹ Chính Xác

Năm 1997 sinh con năm nào tốt?. Sinh con hợp với tuổi bố mẹ không chỉ mang đến cho gia đình niềm vui vẻ hạnh phúc hơn thế nữa nếu con cái hợp với tuổi bố mẹ còn mang đến nhiều may mắn, tài lộc phúc phần, con cái thông minh ngoan ngoãn vậy nên việc xem tuổi để sinh con rất quan trọng đối với mỗi cặp vợ chồng.

Yếu Tố Đánh Giá tuổi Đinh Sửu Năm 1997 Sinh Con Năm Nào Tốt ?

Tuổi con hợp với bố mẹ tuổi Đinh Sửu nếu lựa chọn được năm thích hợp để sinh con, không những cha mẹ hoàn toàn có thể củng cố niềm hạnh phúc mái ấm gia đình, thậm chí người con sẽ mang lại cho cha mẹ thuận lợi , may mắn, tài lộc gõ cửa. Con cái cũng sẽ thông minh khỏe mạnh hơn

Về vấn đề xem tuổi năm 1997 sinh con năm nào tốt cần dựa vào những tiêu chuẩn như : Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra Kết luận nhìn nhận chi tiết cụ thể sự xung hợp giữa những yếu tố .

sinh-nam-1997-sinh-con-nam-nao-tot2

Ngũ hành sinh khắc

.Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát đánh giá (1,5 điểm), cha mẹ hợp con là Đại Cát đánh giá (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung đánh giá (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Do đó chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa đánh giá (1 điểm) là không tương sinh và không tương khắc với con.

Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ luân hồi 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có những cặp tương xung ( xấu ) và tương hóa ( tốt ). Thiên can của cha mẹ tương hóa đánh giá ( 1 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa đánh giá ( 0,5 điểm ) là không tương hóa và không tương xung với con .

Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ luân hồi 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho những năm. Hợp xung của Địa chi gồm có Tương hình ( trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau ), Lục xung ( 6 cặp tương xung ), Lục hại ( 6 cặp tương hại ), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp đánh giá ( 2 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa đánh giá ( 1 điểm ) là không tương hợp và không tương xung với con

Tuổi Bính Tý năm 1997 sinh con năm nào hợp với tuổi của bố mẹ

Để tìm được đáp án tuổi Bính Tý năm 1997 sinh con năm nào tốt thì ta nên tìm hiểu sinh năm 1997 là mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1997 tuổi Đinh Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Hồ Nội Chi Ngưu, tức trâu trong hồ nước. Mệnh Thủy – Giản Hạ Thủy – nghĩa là nước khe suối .

nam-1997-sinh-con-nam-nao-tot1

Bính tý năm 1997 sinh con năm 2022 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Kim, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

–  Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Nhâm, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ là Đinh tương sinh với Nhâm của con, rất tốt.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Dần, bố là Sửu, mẹ là Sửu, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2022 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá tốt ( 3,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Sửu 1997 hợp tuổi sinh con năm 2022 .

nam-1997-sinh-con-nam-nao-tot

Bính tý năm 1997 sinh con năm 2023 có tốt không?

Năm 1997 sinh con năm nào tốt  . Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Kim, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Quý, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ  là Đinh tương khắc với Quý của con, không tốt.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Mão, bố là Sửu, mẹ là Sửu, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 2,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Sửu 1997 hoàn toàn có thể sinh con năm 2023 .

Bính tý năm 1997 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Giáp, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:

Thiên Can của bố, mẹ  Không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Thìn, bố là Sửu, mẹ là Sửu, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ  không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 0,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Sửu 1997 không hợp tuổi sinh con năm 2024 .

nam-1997-sinh-con-nam-nao-tot

Bính tý năm 1997 sinh con năm 2025 có tốt không?

Năm 1997 sinh con năm nào tốt  Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.

– Thiên can xung hợp

Thiên can của con là Ất, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
Thiên Can của bố, mẹ Không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Tỵ, bố là Sửu, mẹ là Sửu, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ  là Sửu tương hợp với Tỵ của con, rất tốt.

Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 2,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Sửu 1997 hoàn toàn có thể sinh con năm 2025. ( Tuy nhiên, ngũ hành của bố / mẹ và con phạm Đại Hung, nên tránh sinh con năm này vẫn hơn ) .

Bính tý năm 1997 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Con Ngữa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  Không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

–  Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Bính, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ Không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Ngọ, bố là Sửu, mẹ là Sửu, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ  không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 1,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Sửu 1997 không hợp tuổi sinh con năm 2026 .

nam-1997-sinh-con-nam-nao-tot3

Bính tý năm 1997 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  Không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Đinh, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ Không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

–  Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Mùi, bố là Sửu, mẹ là Sửu, như vậy:
  Địa Chi của bố, mẹ là Sửu tương hợp với Mùi của con, rất tốt.

Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 4 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Sửu 1997 hợp tuổi sinh con năm 2027 .

Trên đây là toàng bộ nội dung bài viết năm 1997 sinh con năm nào tốt mà chúng tôi muốn gửi tới quý bạn đọc. Hy vọng rằng sau khi tìm hiểu song bài viết này bạn có thể quyết định được có nên sinh con vào năm đó hay không.

Chúc các bạn may mắn và thành công!

You may also like...