Quan Niệm Về Thời Gian Và Không Gian Trong Phong Thủy

Quan Niệm Về Thời Gian Và Không Gian Trong Phong Thủy

Phong thủy là một bộ môn khoa học một học thuyết nghiên cứu về mối quan hệ con người với môi trường đời sống đi tìm sinh khí với mục đích theo đuổi cuối cùng là sự hòa hợp ở mức độ tối giản giữa âm và dương, giữ thiên (trời) và địa (đất), giữ thân và tâm.Phong thủy học cũng đại diện cho sự tìm hiểu và nhận thức của con người đối với trời đất và vũ trụ. Những quan niệm về thời gian và không gian được bao hàm trong phong thủy học cũng phong phú đặc sắc đến đáng kinh ngạc.

Quan Niệm Về Thời Gian Và Không Gian Trong Phong Thủy

 Ngũ hành tương sinh – tương khắc

Phong thủy là một bộ môn khoa học một học thuyết nghiên cứu về mối quan hệ con người với môi trường đời sống đi tìm sinh khí với mục đích theo đuổi cuối cùng là sự hòa hợp ở mức độ tối giản giữa âm và dương, giữ thiên (trời) và địa (đất), giữ thân và tâm.Phong thủy học cũng đại diện cho sự tìm hiểu và nhận thức của con người đối với trời đất và vũ trụ. Những quan niệm về thời gian và không gian được bao hàm trong phong thủy học cũng phong phú đặc sắc đến đáng kinh ngạc.

Người xưa đã phân chia những nguyên tố cơ bản nhất cấu thành nên vũ trụ thành ngũ hành với 5 nhân tố là Mộc, Thổ, Hỏa, Kim, Thủy, đồng thời sử dụng mối quan hệ tương sinh hoặc tương khắc giữ những nhân tố này để lỹ giải về các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên

Phong thủy học cũng sửu dụng Ngũ hành để biểu thị cho mệnh lý, nhành nghề và thậm chí cả số tầng nhà , đồng thời cũng sử dụng mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữ những yếu tố này để giải thích về mối quan hệ giữ con người với môi trường xung quanh.

phong thuy-la-gi

Sơ đồ về quan hệ tương sinh, tương khắc của ngũ hành

Xem thêm:

Xem tướng qua cằm biết vận mệnh xấu tốt

Xem tướng qua tai biết vận mệnh xấu tốt

Đặc tính của ngũ hành

  • Mộc: Có đặc tính sinh trường phát triển và vươn lên
  • Hỏa: Có tính tỏa nhiệt , hướng lên phía trên
  • Thổ: Có đặc tính nuôi dưỡng và hóa dục.
  • Kim: Có đặc tính thanh tĩnh, xát hại
  • Thủy: Có đặc tính là lạnh lùng, hướng xuống dưới

12 con giáp và thiên can địa chi

Mỗi người đều có một con vật cầm tinh (con giáp) tương ứng. Con vật cầm tinh đó chính là con vật đại diện và tượng trưng cho mỗi cá nhân . Trong phong thủy học con vật cầm tinh thường dược sử dụng để giải thích về mối quan hệ tương hợp hay không giữa con người với con người và giữ con người với môi trường.

Tượng 12 con giáp

Sự tương ứng với ngũ hành và 12 con giáp

Con giáp Thuộc tính ngũ hành
Thân, Dậu Kim
Dần, Mão Mộc
Tý , Hợi Thủy
Tỵ , Ngọ Hỏa
Sử, Thìn, Mùi,Tuất Thổ

 

phong-thuy-la-gi2

Sự tương ứng với 12 con giáp với 12 địa chi

Con giáp Chuột Trâu Hổ Mèo Rồng Rắn Ngựa Khỉ Chó Lợn
Địa chi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Bát Quái

Người xưa sử dụng bát quái để tượng trưng cho tám sự vật trong thế giới tự nhiên :

Càn là trời, Khôn là đất, Chấn là sấm sét, Tốn là gió, Ly là lửa,Khảm là nước Cấn là núi, Đoài là đầm. Các yếu tố này cũng đồng thời lần lượt có ngũ hành tương ứng.

Quan Niệm Về Thời Gian Và Không Gian Trong Phong Thủy

Bát quái là hệ thống ký hiệu có ý nghĩa tượng trưng do người cổ đại sáng tạo . Bát quái dùng một vạch liền (-) để đại diện cho dướng và vạch đứt(–) để đại diện cho âm . ba ký hiệu như vậy hình thành tám loại tốt hợp khác nhau để biểu thị cho tất cả các sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên

Các sự vật hiện tượng tượng trưng bởi bát quái

Tên Quẻ Tựu nhiên Đặc tính Gia đình Cơ thể Động vật Phương vị Mùa Âm dương Ngũ hành
Càn Trời Mạnh mẽ Cha Đầu Ngựa Tây Bắc Giữa thu và đông Dương Kim
Đoài Đầm Nói Con gái út Miệng Tây Mùa thu Âm Kim
Ly Lửa Gắn vào Trung nữ Mắt Trĩ Nam Mùa hạ Âm Thủy
Chấn Sấm Động Trưởng nam Chân Rồng Đông Mùa xuân Dương Mộc
Tốn Gió Nhập vào Trưởng nữ Đùi Đông Nam Giữa xuân và hạ Âm Mộc
Khảm Nước Sạt lún Trung nam Tai Lợn Bắc Mùa đông Dương Thủy
Cấn Núi Dừng Con trai út Tay Chó Đông bắc Giữa đông và xuân Dương Thổ
Khôn Đất Thuận mẹ Bụng Trâu Tây Nam Giữa hạ và thu Âm Thổ

Cửu cung

Cửu cung gồm có cung 6 là Càn, cung 1 là Khảm, cung 8 là Cấn, cung 3 là Trấn, cung 5 ở giữa, cung 4 là Tốn, cung 9 là Ly, cung 2 là Khôn, và cung Đoài là 7.

Trong số đó các cung Càn, Khảm, cấn, Chấn là 4 cung dương , các cung Tốn, Ly, Khôn và Đoài là 4 cung âm: cộng thêm Trung cung nên có tổng cộng 9 cung. Cửu cung được ứng dụng rộng rái trong chiêm bốc, thuật số, toán học, y học, địa lý và kiến trúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung tổng hợp về quan niệm về thời gian và không gian trong phong thủy khi đã được chúng tôi lý giải chi tiết. Hãy theo dõi những bài viết mới qua trang Baongoccakito để đón dọc những bài viết mới đề bỏ sung thêm những kiến thức về phong thủy.

You may also like...