Bố Mẹ Sinh Năm 1987 Sinh Con Năm Nào Tốt Hợp Tuổi Với Bố Mẹ

Bố Mẹ Năm 1987 sinh con năm nào tốt ? . Đối với bộ mẹ việc sinh con được xem như là “lộc trời cho” nên thường sẽ không quan trọng năm sinh, số mệnh. Tuy nhiên, việc xem tuổi sinh con là điều vô cùng cần thiết với các cặp vợ chồng; vì nó sẽ giúp bố mẹ biết được nên sinh con vào thời điểm nào để tốt cho vận khí của cả gia đình.

Yếu tố xác định Bố mẹ năm 1987 sinh con năm nào tốt

Về vấn đề xem tuổi Bố mẹ năm 1987 sinh con năm nào tốt cần dựa vào những tiêu chuẩn như : luận giải tuổi con hợp với bố mẹ tuổi 1987 dựa trên các yêu tố: ngũ hành bản mệnh, thiên can và địa chi.

Một điểm nữa mà quý bạn cần lưu ý, đó là khi chọn năm sinh con thì không nhất thiết phải vẹn toàn. Bởi trong mối quan hệ giữa người với người thì không có khái niệm hoàn mỹ, tức là luôn có sự xung – hợp giữa mọi người với nhau.

Ngũ hành sinh khắc : Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường con không hợp với cha mẹ gọi là Tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là Đại hung. Do đó cần tránh Đại hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha và mẹ tương sinh với con, bình hòa là không tương sinh và không tương khắc với con.

Thiên can xung hợp: Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm. Trong Thiên can có các cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hóa và không tương xung với con.

Địa chi xung hợp: Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho các năm. Hợp xung của Địa chi bao gồm Tương hình (trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hợp và không tương xung với con.

nam-1987-sinh-con-nam-nao-tot

Bố Mẹ Sinh Năm 1987 Sinh Con năm Nào Hợp Với Tuổi Của Bố Mẹ

Để tìm được đáp án tuổi Đinh Mão năm 1987 sinh con năm nào tốt thì ta nên tìm hiểu năm 1987 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Vọng Nguyệt Chi Mão, tức Mèo Ngắm Trăng. Mệnh Hỏa – Lư Trung Hỏa – nghĩa là lửa trong lò .

Năm 1987 sinh con 2022 có hợp không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

-Ngũ hành sinh khắc
 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Hoả, mẹ là Hoả, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ  là Hoả tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.
-Thiên can xung hợp
 • Thiên can của con là Ất, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
– Địa chi xung hợp
 • Địa chi của con là Dậu, bố là Mão, mẹ là Mão, như vậy:
 • Địa Chi của bố là Mão xung khắc với Dậu của con, không tốt.
Năm 2022 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 1,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Mão 1987 không hợp tuổi sinh con năm 2022
nam-1987-sinh-con-nam-nao-tot

Năm 1987 sinh con 2023 có hợp không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thổ, bố là Hoả, mẹ là Hoả, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ là Hoả tương sinh với Thổ của con, rất tốt.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Bính, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Tuất, bố là Mão, mẹ là Mão, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ là Mão tương hợp với Tuất của con, rất tốt.

Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 4/5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Mão 1987 hợp hợp tuổi sinh con năm 2023 .

Năm 1987 sinh con 2024 có hợp không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Thổ, bố là Hoả, mẹ là Hoả, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ là Hoả tương sinh với Thổ của con, rất tốt.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Đinh, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Hợi, bố là Mão, mẹ là Mão, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ là Mão tương hợp với Hợi của con, rất tốt.

Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (3,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Mão 1987 hợp tuổi sinh con năm 2024

nam-1987-sinh-con-nam-nao-tot

Năm 1987 sinh con 2025 có hợp không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Hoả, mẹ là Hoả, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Mậu, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Tý, bố là Mão, mẹ là Mão, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 2,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Mão 1987 trọn vẹn hoàn toàn có thể sinh con năm 2025

Bố mẹ sinh 1987 sinh năm 2206 có hợp không 

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa, mệnh Thủy. Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Thiên Can, Ngũ hành, Địa chi của ba/mẹ và con khá thấp (0,5/5 điểm). Như vậy, tuổi Đinh Mão không hợp tuổi sinh con năm 2026.

nam-1987-sinh-con-nam-nao-tot

Năm 1987 sinh con 2027 có hợp không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức ngựa chiến chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

– Ngũ hành sinh khắc

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Hoả, mẹ là Hoả, như vậy:
 • Ngũ hành của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

– Thiên can xung hợp

 • Thiên can của con là Kỷ, bố là Đinh, mẹ là Đinh, như vậy:
 • Thiên Can của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

– Địa chi xung hợp

 • Địa chi của con là Sửu, bố là Mão, mẹ là Mão, như vậy:
 • Địa Chi của bố, mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 0,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Đinh Mão 1987 không hợp tuổi sinh con năm 2026

Trên đây là toàn bộ nội dung bố mẹ năm 1987 sinh con năm nào tốt . Chúng tôi hy vọng rằng sau khi tìm hiểu song bài viết này bán sẽ có định hướng và sẵn sàng đón em bé vào năm hợp với tuổi của mình nhất.

You may also like...